Aktuality ze základní školy

Den Země

Datum konání akce

Dne 25.4.2019 se naše škola jako již tradičně zapojí do celosvětového projektu na ochranu přírody s názvem Den Země. Každá třída bude mít své ekologické téma, na  kterém bude celé dopoledne intenzivně pracovat. Žáci se budou například zabývat odpady a jejich tříděním, obnovitelnými zdroji, odlišností ekosystémů, živočichy žijícími na naší planetě nebo ochranou přírody  a vlivem člověka na ni. Na závěr ve 12:30 bude slavnostní vysazení stromů před naší školou. A protože držíme za jeden provaz, přijdeme všichni v zeleném tričku.      

Podrobnosti k zápisu do 1. tříd

Datum konání akce

Od září 2019 otevíráme 1 - 2 první třídy o počtu max. 50 žáků (25 + 25),

vzhledem k nižšímu počtu dětí v MŠ dokážeme přijmout všechny zájemce

 

Zápis do prvních tříd 25.–26. dubna 2019

Datum konání akce

Vážení rodiče, milé děti.

Rádi bychom Vás pozvali k zápisu do prvních tříd na naší škole ve čtvrtek 25.4. od 14 do 18 hodin a v pátek 26.4.2019 od 14 do 16 hodin, letos s podtitulem "Pilný jako včelka". Seznámíte se s budoucími učiteli i spolužáky. Jsme připraveni pro Vás otevřít jednu až dvě první třídy. Přijímáme děti ze všech spádových oblastí i z okolí Hořic. Od září se na prvňáčky těší třídní učitelky Marcela Hornová, resp. Eva Bičišťová.

Podrobné informace ZDE

Řítíme se do finále OV

Datum konání akce

Celoškolní sportovní projekt se pomalu blíží své závěrečné fázi, kdy všichni tělocvikáři dopisují poslední výsledky do tabulek. Právě nyní, z celkového počtu 261 zapojených žáků jsme zapsali u stého v pořadí SPLNĚNO pro všech 8 olympijských disciplín a zařadili jsme se tak do losovacího koše o podzimní olympijský trénink se známým českým sportovcem. Velké díky všem učitelům, ale stihneme-li vyplnit dalších sto žáků do 30.4., naše šance v osudí se ještě razantně zvýší. Poslední termín pro zisk diplomu je pak 31. května. Těšte se na report ve šk. časopise Dalibor.

Sběr papíru

Datum konání akce

Tento týden sběr papíru 25.4. - 26.4. 2019.