PrVní školní den NENÍ ŠD v provozu

Od 2.9. bude již běžný provoz ŠD, žák bude přijat do ŠD na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky (zápisní lístek).

Přihlášení