Aktuality ze základní školy

Velikonoční prázdniny 29. a 30.3.2018

Datum konání akce

Velikonoční prázdniny připadají letos na čtvrtek 29. března a pátek 30. března. Velikonoční pondělí 2. dubna je uznaným svátkem.

Výsledek obrázku pro krásné velikonoce

Platná pravidla při přijímání dětí do 1. tříd

Datum konání akce

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., dále vyhlášky č. 48/2005 Sb.

Pro snadnější orientaci v právních předpisech jsou zde odpovědi na Vaše nejčastější otázky:

V jakém věku se dítě přihlašuje do školy?

Povinná školní docházka  začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je také doporučující vyjádření školského…

Revolution train - revoluční projekt

Datum konání akce

REVOLUTION TRAIN - REVOLUČNÍ PROJEKT

O hrozbě drog slyšeli naši žáci už mnohokrát, ale protidrogový vlak je naprostý unikát! Deváťáci ho měli možnost navštívit 21.3. v Hradci Králové.

Vstoupit do vlaku znamená vstoupit do příběhu skutečného člověka, kterého drogy připravily o život. Jeden vagón je jeden mezník v jeho životě.

Filmová projekce a autentické prostředí nás doprovází celým vlakem. Bezstarostně začínáme v baru, kde se hlavní hrdina setkává poprvé s drogou. Cestou procházíme kolem dopravní nehody, testujeme vězeňskou celu, zkusíme si policejní výslech a končíme v odpuzujícím doupěti feťáků, ve kterém zemřel jeden mladý člověk.

V rámci programu se žáci také účastnili dotazníkového šetření. Anonymně odpovídali na otázky týkající se trávení volného času, zkušeností s…