Aktuality ze základní školy

Vánoční koncert v kostele

Datum konání akce

vánoční plakát

Bláznivý slizák

Datum konání akce

Motivační laboratorní práce, kdy si žáci mohli vyrobit svého slizáka nebo hopíka. Po samotné výrobě zjišťovali různé vlastnosti této zajímavé hmoty.

Soutěž ZŠ v Hlušicích

Kategorie
Datum konání akce

Vojta Horna a Matěj Kolář se umístili v soutěži různých řemesel.

Návštěva hořického faráře pátera Filipa Janáka

Datum konání akce

V předvánočním čase k nám do školy zavítal administrátor hořické farnosti pater Filip Janák, aby si s žáky první a pátých tříd popovídal o Vánocích. Děti mají tyto svátky spojené především s dárky, stromečkem, rodinou a dobrým jídlem. Společně s panem farářem postupně objevily smysl doby adventní a křesťanských Vánoc, překvapivě zjistily, že vlastně trvají od 25. prosince až do neděle po 6. lednu, svátku Tří králů. A nakonec společně s místním duchovním všichni dospěli k poznání, že bez významné události, kterou bylo narození Ježíše Krista, bychom vánoční svátky, v podobě je známe, neslavili. (jiv)

Lovci mamutů ze šestky

Třídy
Datum konání akce

Na začátku prosince jsme v 6. ročníku absolvovali zajímavý projektový týden k zopakování učiva o pravěku. Cílem bylo připomenout si dějepisné poznatky a některé použít v praxi, aby se dětem ještě více dostaly do hlavy. ???? Ačkoli už každý myslel na ježíška, ještě jsme před vánočními svátky sebrali zbytky sil a dali se do práce. Nejprve jsme si o hodinách PČ vyzkoušeli šperkařskou práci. Vyráběli jsme andělíčky z korálků a všechny se nám moc povedly. O hodinách dějepisu žáci ve skupinách vyráběli plakáty k jednotlivým pravěkým tématům a pak si je navzájem prezentovali. Nejlepšími z nich jsme pak vyzdobili naši třídu. Místo…