Aktuality ze základní školy

DEN ZEMĚ 2018

Datum konání akce

Již tradiční Den Země se uskutečnil na naší škole v pátek 20.4.2018. Kromě projektového dne zaměřeného na ochranu životního prostředí, třídění odpadu, ekologii a aktivní zkoumání přírody jsme opět vysazovali. Tentokrát 2 vzrostlé lípy srdčité (Tilia cordata) v průčelí budovy, které nahradily ty původní a mohly by vstup do areálu školy zdobit po několik desítek, možná stovek dalších let. Lípy, jako symbol národa u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa. Poděkování patří žákům a pedagogů základní školy za pomoc a Matce přírodě za krásné počasí, které v průběhu celého dne panovalo.

Zápis do 1. tříd - "Cesta kolem světa"

Datum konání akce

Vážení rodiče, milé děti.

Rádi bychom Vás pozvali k zápisu do 1. tříd na naší škole. Vypravíte se s námi na cestu kolem světa, seznámíte se s budoucími učiteli i spolužáky. Jsme připraveni pro Vás otevřít dvě první třídy. Přijímáme děti ze všech spádových oblastí i z okolí Hořic. Od září se na prvňáčky těší třídní učitelky Gabriela Cardová a Petra Šťovíčková.

zápis

Více info na http://www.horice.org/zapisy-deti-do-prvnich-trid-horickych-zakladnich-…

Fotografie ze zápisu do 1. tříd

Datum konání akce

19. - 20. dubna 2018

Taneční představení "O Shrekovi"

Datum konání akce

Zobrazit zdrojový obrázek

ZUŠ Melodie Hořice pořádá ve dnech 17.4. - 18.4. 2018  taneční představení " O Shrekovi". Tato tradiční vystoupení v Domě kultury Koruna navštíví 1. stupeň naší školy.

Volby do školské rady 10. a 12. 4. 2018

Datum konání akce

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ 2018-2021 (1.5.2018 - 30.4.2021)

v souladu s § 167 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon) a Volebním řádem pro volby členů do školské rady (usn. RM Hořice č.14 ze dne 5.9.2005)

se konaly volby zástupců pedagogických pracovníků do školské rady v úterý 10. 4. 2018

zvoleni byli: Mgr. Lada Štěpánková    a    Mgr. Šárka Válková

se konaly volby z řad zákonných zástupců žáků do školské rady ve čtvrtek 12. 4. 2018

zvoleni byli: Mgr. Petra Sirotková, Dis.     Miloslava Černá