Aktuality ze základní školy

Volby za námi!

Datum konání akce

Zákonné zástupce budeme kontaktovat před prvním zasedáním prostřednictvím el. ŽK. 

hztg

A jak to bude letos se školním parlamentem?

Datum konání akce

Letošní rok jsme po minulých zkušenostech pojali zase trochu jinak, abychom ještě více uspokojili hlad a zájmy našich žáků. Rozdělili jsme tedy naši dosavadní "činnost" na dvě samostatné organizace. ŠKOLNÍ (ŽÁKOVSKÝ) PARLAMENT bude fungovat jako poradní sbor. který může své nápady a připomínky přednášet vedení školy. Třídní učitelka vybere několik kandidátů, z nichž už zítra děti ve své třídě zvolí 2 zástupce do ŠP. Ti se pak budou scházet 4x ročně na zasedáních s koordinátory a ředitelem školy. Schůzky budou moci probíhat i tzv. na dálku, prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Tyto děti se jinak už do činnosti pro školu zapojovat nemusí, neboť z toho důvodu zřizujeme paralelní zájmový kroužek Parlamenťáček, jehož náplň v zásadě zůstává stejná jako v loňském roce. Děti mohou současně působit v obou organizacích! …

Informace o zahájení školního roku 2020/2021

Datum konání akce

Školní rok začíná 1. září 2020 ve školní budově v 8:00 h pro všechny žáky.

Prvňáčci vstupují do školy zadním vchodem ze dvora. Slavnostní zahájení povinné docházky žáků 1. třídy bude také od 8:00 h v přístavbě školy. Doprovodu žáků prvních tříd bude do budovy školy umožněn vstup pouze s nasazenou ochrannou roušku.

Ostatní žáci stráví první vyučovací hodinu ve svých kmenových třídách s třídními učiteli, kde obdrží další informace o průběhu prvního týdne. Zákonní zástupci a rodinní příslušníci žáků ostatních tříd budou do budovy školy vpuštěni pouze ve zvlášť odůvodněných naléhavých případech, a to s rouškou.

Žáci se první den nebudou přezouvat. Povinností každého žáka však bude desinfekce rukou. Bezdotykové přístroje s desinfekcí jsou…

Školní rok 2020/2021 se nezadržitelně blíží...

Datum konání akce

MŠMT 17.8. představilo manuál k provozu škol od září, společně to zvládneme!

https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

škola

Jsme připraveni a těšíme se na nový školní rok!

Datum konání akce

Celé prázdniny jsme nezaháleli, vymalovali jsme všechny třídy ve škole, zrekonstruovali zbývající sociální zařízení a vybudovali zbrusu novou jazykovou učebnu za více než 2 miliony korun. Třídní učitelé vyzdobili a paní uklízečky dokonale uklidily celou školu. Jsme opět připraveni na nový školní rok!