Aktuality ze základní školy

Přírodovědný víceboj 2016

Datum konání akce

Gratulujeme přírodovědcům ze 7. a 8. třídy k úspěchu na Přírodovědném víceboji pořádaném Gymnáziem, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice. V konkurenci o rok starších žáků se čtyřčlenné družstvo z Daliborky umístilo na krásném 4. místě! Poděkování patří žákům: Matěj Kolář (8.tř), Laura Kociánová (7.A), Nela Černá (7.B) a Renata Školníková (7.B). Žáci  si prověřili svoje vědomosti v oblasti technických předmětů. Na stanovištích zaměřených na matematiku, fyziku, chemii a biologii plnili praktické úkoly.

Austrálie - promítání v kině

Datum konání akce

Ve středu navštívíme kino, kde zhlédneme promítání a vyslechneme poutavé povídání cestovatelů o Austrálii. Začátek programu je v 10.00 hod a potrvá asi 3 vyučovací hodiny.

 

Byli jsme na výstavě

Třídy
Datum konání akce

V září jsme navštívili výstavu zvířátek. http://gabica.rajce.idnes.cz/vystava/

Včelaření Na Daliborce

Datum konání akce

V pondělí 19.9. mohli žáci na vlastní oči pozorovat život ve včelím úle.

V učebně přírodopisu se shromáždilo více než 50 malých přírodovědců se zájmem o včelaření. Zvláštní poděkování patří Českému svazu včelařů v Hořicích, jmenovitě panu Karlu Kopeckému, který do školy přivezl spoustu včelařských pomůcek a prosklený úl se čtyřmi plásty obsazenými včelami a odpovídal na všetečné dotazy žáků. Ti mohli pozorovat dění v úle, najít matku, dělnice a naučili se odlišit medový plást od plástu se včelím plodem. Vzhledem k hojné účasti přednášky přislíbil učitel naší školy Jan Sezima (člen ČSV od roku 1993), že ještě v letošním školním roce založí včelařský kroužek při ZŠ a MŠ Na Daliborce. "Včelařím již od svých 15 let a moc rád předám své včelařské vědomosti a dovednosti dalším generacím. Vážím si skutečnosti, že…

Výstava zvířat

Datum konání akce

V pátek 16. září jsme se vydali na tradiční výstavu drobného zvířectva.