Aktuality ze základní školy

Strategický plán rozvoje školy

Datum konání akce

Ve spolupráci s NIDV v Hradci Králové vznikl v průběhu školního roku 2018/2019 v naší škole významný strategický dokument, který má za úkol postihnout zásadní kroky školy v následujících letech. Součástí dokumentu je rovněž mise a vize školy. Vše k nahlédnutí ZDE

strategie​…

Na startu sezony - SAZKA olympijský víceboj

Datum konání akce

Poslední den před podzimními prázdninami si zástupci ŠP nachystali pro všechny děti Na Daliborce jednoduchý projektík. Cílem bylo zahájit novou sezonu v soutěži SAZKA Olympijský víceboj, jíž se i letos účastníme a o hodinách TV plníme jednotlivé disciplíny. Na prostranství školy si připravenou hudební rozcvičku užily jak děti I. stupně ZŠ, tak následně i ti starší. Společně jsme pak vytvořili živý symbol OH, pět vzájemně propojených  barevných kruhů. Dětem se akce moc líbila. Rádi bychom poděkovali ochotným paní učitelkám za to, že nezkazily srandu a bez problémů s námi do toho šly. Byla to paráda. :-)

Praktické činnosti v DDM

Datum konání akce

Novinkou letošního školního roku je úzká spolupráce s DDM v Hořicích v hodinách praktických činností. Žáci si v rámci volitelného předmětu zkusí práci s kamenem, se dřevem, s plasty a kovy. Manuálně se tak zdokonalí a výstupem navíc budou výrobky, které jim vždy připomenou, jak užitečné může být pracovat rukama :o)

Daliborka míří do senátu!

Datum konání akce

Projekt žákovského parlamentu a názvem "Daruj knihu, daruj radost" byl natolik úspěšný, že oslovil nejen širokou veřejnost v našem městě, ale postoupil v rámci akce "Co dělají školy pro demokracii?" vyhlášené společností Škola pro demokracii mezi 10 nejlepších projektů! Děkuji žákovskému parlamentu za reprezentaci úžasného záměru i naší školy a držím palce při prezentaci projektu 21. listopadu na půdě Senátu PČR. Prezentační video ZDE…

Naši obojživelníci a plazi

Datum konání akce

V pátek 8. 11. 2019 se v naší škole uskutečnila přednáška společnosti NaturaServis s.r.o. z Hradce Králové. Žáci 7. ročníků se v rámci hodiny přírodopisu detailně seznámili s životními nároky našich obojživelníků a plazů a se zajímavostmi z jejich života. Živí zástupci jednotlivých druhů se nám všem moc líbili a těšíme se na další takovou přednášku.