Aktuality ze základní školy

První sníh

Datum konání akce

https://www.facebook.com/Z%C5%A0-a-M%C5%A0-Na-Daliborce-805795202829052/photos/pcb.4868996956508836/4868995546508977/FhjvhhDle nařízení vlády větráme a radujeme se ze sněhu.

ZMĚNA PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY

Datum konání akce

Od 30 .11. 2020 se mění provoz ŠD - provozní doba bude 7 h - 15:30 h. 

Na základě rozhodnutí vedení školy a s ohledem na provozně - personální možnosti školy budou v ranní družině a v odpolední družině od 14:30 h žáci stejného ročníků spojeny (A+B). I nadále trvá povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (i venku).

Sirotková P. a kolektiv ŠD

vdfsdf

PROVOZ ŠKOLY OD 30.11.2020

Datum konání akce

V pondělí 30. 11. nastupují do školy k prezenční výuce všechny třídy prvního stupně a 9. ročník. Žáci se učí a po škole pohybují s rouškami. Budova bude pro všechny žáky otevřená už od 7:30, aby nedocházelo k jejich shlukování před školou. Odpolední výuka z důvodu zamezení styku homogenních skupin odpadá!

Ostatní třídy (6. - 8.r.) se budou účastnit střídavé výuky podle následujícího harmonogramu:

V týdnu 30. 11.  – 4. 12.:

–  6.tř, 7.A a 8.A se učí ve škole dle běžného rozvrhu bez odpoledního vyučování a TV

– 7.B a 8.B distanční výuka (stejně jako doposud)

V týdnu 7. 12. – 11. 12.

–  6.tř., 7.A a 8.A distanční výuka (stejně jako doposud)

– 7.B a 8.B se učí ve škole…

Těšíme se do školy!