Přejít k hlavnímu obsahu

Aktuality ze základní školy

Soutěž Ekomládě

Datum konání akce

Skupina 4 deváťáků se zúčastnila přírodovědné soutěže Ekomládě, pořádané Zemědělskou akademií a Gymnáziem Hořice. Soutěžící postupně plnili 11 úkolů a celkem získali 86 bodů. Umístili se na pěkném 5. místě z celkového počtu 9 družstev. Celému našemu týmu gratulujeme a přejeme další úspěchy.

Den otevřených dveří se vydařil :o)

Datum konání akce

Víc než dvě stovky hostů navštívily v průběhu prosluněného pátečního podvečera Den otevřených dveří v naší škole, která byla diky našim paním uklízečkám a paní školníkovi jako ze škatulky. Že má letos Daliborka 120. narozky dnes ví už snad každý Hořičák. Tentokrát mohla ale široká veřejnost poprvé spatřit nově zrekonstruované šatny a učebnu dílen. Naposled před rozsáhlou rekonstrukcí podkroví byly také zpřístupněny vyklizené půdní prostory a ředitelem školy představen projekt jejich přestavby. Všechny učebny se zaplnily návštěvníky, kteří měli možnost vyzkoušet si nejrůznější školní aktivity na vlastní kůži. Dorazili i vzácní hosté včetně pana starosty Martina Poura a paní místostarostky Jany Bouzkové. Pamětníci zavzpomínali na svoje školní léta a shlédli výstavu o historii školy přemístěnou z Městského muzea a galerie…

Knihovna

Datum konání akce

II.B dnes navštívila knihovnu. Nahlédli jsme do poutavych knížek, zahráli si na spisovatele i recitátory a obdržel jsme klíč, který nám otevírá svět knížek-bránu poznání. Děkujeme za skvěle připravený program naší milé paní knihovnici Stráně Najmanové😍

Státní svátek a ředitelské volno

Datum konání akce

V souladu s § 24 odst. (2), zákona č. 561/2004 Sb., předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, je vyhlášeno na pátek 29. září 2023 z provozních a organizačních důvodů ředitelské volno.

Školní družina nebude v provozu, obědy ve školní jídelně mají žáci na tento den odhlášené. Ředitelské volno navazuje na čtvrteční státní svátek 28. září 2023 a předchází víkendu. Do školy se žáci vrátí v pondělí 2. října 2023.

volno

Den české státnosti 28. 9. 2023

Datum konání akce

Svatý Václav byl český kníže a světec, který je hlavním patronem českého národa a symbolem české státnosti. Autorem obrazu je Matěj Kolář ze 7. třídy.

Václav

Prvouka v terénu

Datum konání akce

Žáci druhých tříd společně poznávali naše město🏘 a upevňovali znalost pravidel silničního provozu🚙. Na závěr nechyběla sladká tečka. 🍬