Aktuality ze základní školy

Nechte mě být, jaká jsem aneb Životní příběh Anne Frankové

Datum konání akce

anne

Město Hořice si letos připomíná jedno smutné výročí - 75 let od odsunu hořických Židů. Při té příležitosti navštívili naši studenti 8. a 9. ročníku výstavu v sále hořického zámku. Ve spolupráci s Institutem Terezínské iniciativy a Anne Frank house v Amsterodamu nabídlo městské muzeum pod patronátem p. Tomíčkové k nahlédnutí výstavu mapující život Anne Frankové. Ta ukazuje tragický příběh německé židovské dívky, skrývající se spolu se svou rodinou v domě otcovy firmy v Amsterodamu. Kromě toho nás žáci hořického gymnázia, kteří tímto kouzelným místem provází, poučili o hrůzách tehdejší nevlídné doby. Na návštěvu muzea jsme následně navázali …

Slavnostní zahájení včelařského kroužku

Datum konání akce

včelařský kroužek

Slavnostní zahájení činnosti včelařského kroužku se uskutečnilo v pátek 13.10.2017 v 15 hodin v prostorách před budovou ZŠ Na Daliborce. Děkujeme za pomoc všem členům kroužku i jejim rodičům. Děkujeme také místostarostům města Martinu Pourovi a Ivanu Doležalovi za podporu, učitelkám ZŠ za dort, kulturní vystoupení a pomoc při pořádání akce a samozřejmě panu Karlu Kopeckému, předsedovi MO ČSV  Hořice za prezentaci kroniky a součinnost při pořádání akce. Díky patří také p. Hátlemu a p. Voborníkovi za darování včelstev. Včelařský kroužek je spolufinancován z programu…

Ať žije Masaryk!

Datum konání akce

tgm

Na krátkou chvíli jsme přestali přemýšlet nad letošními helloweenskými kostýmy pro tradiční Halloween party, kterou ve škole pro nás připravuje paní uč. Dytrychová a o pracovních činnostech jsme se v 5.A pokusili vyrobit lampiony. Už to bude totiž krásných 99 let od založení ČSR. Děti si dle předlohy vybarvily státní znak, nakreslily vlajku a napsaly líbivá hesla a důležitá data. Všem se práce moc povedla. Ať žije Masaryk!

Seznam registrovaných včelařských kroužků v ČR

Datum konání akce

Mapa

Kliknutím na obrázek budete přesměrováni na mapu registrovaných včelařských kroužků v ČR ( zpracovala Včelí stráž, z.s.)

Hledání pramenů na Gothardě

Datum konání akce

V úterý, dne 10. října se šesťáci vydali do nedaleké Galerie plastik, kde nás s náručí dokořán přivítala věčně usměvavá a sympatická paní dr. Cermanová. Žáci měli možnost si prohlédnout nejenom sochy zdejších umělců, ale i výstavu fotografií místního rodáka Jana Strii. Ve dvojici vyplňovali pracovní listy. Navzdory nepříjemnému deštivému počasí jsme se pak vydali k Riegrovu obelisku a soše Jana Žižky na vrchu Gothard. Mokrou akci jsme zakončili krátkým povídáním o husitských odkazech nejen na vrchu Gothard, ale i ve Smetanových sadech.

Výsledek obrázku pro prameny historie