Aktuality ze základní školy

UKLIDILI JSME ČESKO

Datum konání akce

Dne 10.4. jsme se zapojili do celostátní akce Ukliďme Česko a za nádherného počasí jsme uklidili okolí školy, Smetanovy sady a celý vrch Gothard až po Březovice. Jsme rádi, že jsme mohli opět aktivně přispět k tomu, aby bylo naše město krásnější.

Nový učitel v akci

Datum konání akce

"Nový učitel" Jesse B. Moore v akci aneb výuka jazyka v praxi :o)

Týden s rodilým mluvčím Jesse B. Moore z USA

Datum konání akce

Ve dnech 20.3. - 24.3. 2017 probíhá v naší škole týden s rodilým mluvčím z USA. Letos naše studenty bude inspirovat Jesse B. Moore, který pochází z Kalifornie. Žáci si osvojí nové komunikační dovednosti v anglickém jazyce, vyzkouší nové aktivity, scénky a hry. Kurz probíhá každý den od 8 do 13.30, 5 dní v týdnu. 

Dotazník MAS Podchlumí - kvalita stravování ve školní jídelně

Datum konání akce

Věnujte prosím pozornost dotazníku MAS Podchlumí týkající se kvality stravování ve školní jídelně na odkazu http://www.maspodchlumi.cz/dotaznik-jidelny/

Výuková metoda CLIL

Datum konání akce

S podporou MAS Podchlumí vyučující angličtiny, Mgr. Lenka Dytrychová a Mgr. Lada Štěpánková, v polovině února navštívily ZŠ Antonínskou v Brně. Důvodem návštěvy byla moderní metoda pro výuku cizích jazyků, tzv. metoda CLIL. Po přátelském přijetí a konzultaci k této metodě i k evropským projektům zaměřeným na cizí jazyky následovala hospitace v hodině matematiky. Po zhlédnutí výuky jsme rozebíraly použité formy a pracovní postupy v hodině, vyučující nám zodpověděla naše dotazy a upozornila nás na některá úskalí CLILu. Podělila se s námi své zkušeností a postřehy. Tato metoda nás opravdu nadchla a utvrdila ve správnosti směru, kterým bychom se rádi ubírali. Skrývá se za ní sice hodně pedagogické práce, avšak výuka cizího jazyka v částech hodin jiného, nejazykového předmětu je pro nás a naše žáky velmi inspirativní. Jsme…