Aktuality ze základní školy

Čtenářský klub

Datum konání akce

I u nás ve škole otevíráme od letošního školního roku čtenářský klub, který by měl přispět čtenářské gramotnosti našich žáků...

klub 

Nové dopravní značení v okolí školy

Datum konání akce

V průběhu září bude upraveno dopravní značení před naší základní školou u přechodu pro chodce, budou zvýrazněny přechody, nakresleny zpomalovací pruhy a zeleň v blízkosti silnice bude pravidelně upravována na výšku 75 cm. Bezpečnost našich žáků - Vašich dětí je pro nás jednoznačně prioritou.

přechod

Škola je připravená

Datum konání akce

V naší škole byly o prázdninách vyměněny všechny otvorové výplně - dveře i okna - firmou Donap Česká Skalice. Veškeré práce byly dokončeny v termínu, velký dík patří též provozním zaměstnancům školy - panu školníkovi i všem čtyřem paním uklízečkám. Všichni odvedli obdivuhodný výkon.

Děkujeme rovněž třídním učitelkám a učiteli, kteří připravili a vyzdobili učebny, které jsou opět "jako ze škatulky".

Všichni společně se těšíme na první školní den 2.9.2019, na naše žáky, obzvláště na 32 nových prvňáčků! JS

Školní družina první školní den není v provozu

Datum konání akce

První školní den 2.9.2019 školní družina není v provozu. Od 3.9.2019 je běžný provoz ŠD. Dítě je přijato do ŠD na základě pečlivě vyplněné přihlášky.

Akce Nuda? ...neznáme!!!

Datum konání akce

Již tradiční akce pod záštitou MAS Podchlumí se koná 2.9.2019 od 14:00 – 17:00 ve Smetanových sadech v Hořicích.

Cílem akce je zviditelnit volnočasové organizace a zjednodušit dětem i jejich rodičům výběr vhodného kroužku pro školní rok 2019/2020.

nuda