Aktuality ze základní školy

Strategický plán rozvoje školy

Datum konání akce

Ve spolupráci s NIDV v Hradci Králové vznikl v průběhu školního roku 2018/2019 v naší škole významný strategický dokument, který má za úkol postihnout zásadní kroky školy v následujících letech. Součástí dokumentu je rovněž mise a vize školy. Vše k nahlédnutí ZDE

strategie​…

Popis potřeb školy - MAS Podchlumí

Datum konání akce

V souvislosti se strategickým plánem rozvoje školy byly stanoveny rovněž priority školy ve vztahu k místní akční skupině Podchlumí. Dokument má za úkol zmapovat potřeby a priority naší základní školy. K nahlédnutí ZDE

mas

Ředitelské volno 31.10. a 1.11.

Datum konání akce

V souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb, školský zákon ve znění pozdějších předpisů a po řádném ohlášení zřizovateli vyhlašuji ve dnech čt 31.10. - pá 1.11.2019 stejně jako ředitelé ostatních ZŠ v Hořicích z organizačních důvodů ŘEDITELSKÉ VOLNO. Školní družina nebude v těchto dnech pro nízký zájem rodičů v provozu.
Jan Sezima, ředitel školy. 

Podzimní prázdniny

Datum konání akce

prazdniny

Na startu sezony - SAZKA olympijský víceboj

Datum konání akce

Poslední den před podzimními prázdninami si zástupci ŠP nachystali pro všechny děti Na Daliborce jednoduchý projektík. Cílem bylo zahájit novou sezonu v soutěži SAZKA Olympijský víceboj, jíž se i letos účastníme a o hodinách TV plníme jednotlivé disciplíny. Na prostranství školy si připravenou hudební rozcvičku užily jak děti I. stupně ZŠ, tak následně i ti starší. Společně jsme pak vytvořili živý symbol OH, pět vzájemně propojených  barevných kruhů. Dětem se akce moc líbila. Rádi bychom poděkovali ochotným paní učitelkám za to, že nezkazily srandu a bez problémů s námi do toho šly. Byla to paráda. :-)