Aktuality ze základní školy

Už jsme zase spolu!

Datum konání akce

K dnešnímu dni zasedli do lavic někteří žáci a žákyně 1. stupně naší školy. V souladu s metodikou MŠMT jsme otevřeli 7 skupin odpovídajících skutečným třídám. Svoji třídní učitelku tak dnes potkalo celkem 85 žáků 1. - 5. třídy a bylo si o čem vyprávět... Všichni jsme se shodli na tom, že ve škole je fajn :o)

Vzkaz pro rodiče

Datum konání akce

Vážení rodiče. Společně se potýkáme s mnoha úskalími současné "metodiky MŠMT" o nástupu dětí do školy 25.5. Všichni doufáme ve vítězství zdravého rozumu. Děkujeme za trpělivost, držte se, jsme v tom s Vámi!

https://www.forum24.cz/ucitelka-pise-ministrovi-opatreni-postrada-logiku-deti-placou-ze-chteji-do-skoly/

Znovuotevření školy 25.5.2020 - aktuální informace

Datum konání akce

Vážení rodiče, v pondělí dne 25.5.2020 dochází ke znovuotevření školy žákům prvního stupně. Výuka se uskuteční ve všech jednotlivých třídách (homogenních skupinách do 15 žáků) s třídní učitelkou vyjma třídy 4.A, ve které bude nadále probíhat pouze distanční vzdělávání. Pro již zapsané zájemce je zajištěno školní stravování a odpolední zájmové vzdělávání (družina) do 16 hodin. Níže jsou k nahlédnutí Informace ke znovuotevření naší školy, obecná Metodika MŠMT znovuotevření základních škol a Čestné prohlášení, které je nutné předat třídní učitelce v pondělí 25.5. jako podklad pro přijetí k prezenční výuce.

Příměstské tábory při ZŠ Na Daliborce BUDOU!

Datum konání akce

tabory

Na každý turnus přijímáme děti pouze do kapacity tábora, tzn. 30 dětí!

Veškeré informace k příměstským táborům podá Mgr. Soňa Vrabcová na výše uvedeném kontaktu, popř. na tel 493623109.

Přihláška na tábor ZDE

Výsledky zápisu do 1. třídy

Datum konání akce

Ve školním roce 2020/2021 otevíráme v naší škole 1 první třídu o 24 žácích. Třídní učitelkou bude Mgr. Soňa Vrabcová, podrobné informace budou rodičům sděleny v nejbližší době osobním dopisem. Moc se na nové prvňáčky těšíme!