Aktuality ze základní školy

Sférické kino

Datum konání akce

Ve dnech 5. - 6. června navštívilo naší školu sférické kino (www.sferickekino.cz) a všichni žáci naší základní i mateřské školy měli možnost postupně v tělocvičně shlédnout celou řadu poutavých filmů. K úhradě akce byly využity finanční prostředky získané za sběr starého papíru. Všem žákům i rodičům za to děkujeme!

Termín třídních schůzek a konzultací

Datum konání akce

Z důvodu termínu zápisu budoucích prvňáčků pro školní rok 2017/18 přesouváme termín

rodičovské schůzky a schůze výboru SRPŠ

na 27. 4. 2017 ( čtvrtek)

1. stupeň v 16 hodin

2. stupeň v 16.30 hodin

Mc Donald´s cup v Hořicích

Datum konání akce

Dne 26.4. proběhlo na hřišti na Gothardě okrskové kolo fotbalové soutěže Mc Donald´s cup. I přes nepřízeň počasí naši sportovci vybojovali: mladší kategorie 1. místo, starší kategorie 2. místo. Oba týmy postupují do okresního kola, které se bude konat 10.5. v Jičíně. Děkujeme za reprezentaci školy a gratulujeme!

Předávání diplomů

Den Země 2017

Datum konání akce

Letošní Den Země nám propršel, přehlídka dravců se přesunula na 27.6., ale nám to nevadilo. Připomenuli jsme si již poněkolikáté tento významný den, vyprávěli jsme si o ochraně přírody, třídění odpadu, ale i o globálních ekologických problémech a katastrofách, dokonce  jsme vzpomněli dnešní výročí exploze jaderné elektrárny v Černobylu. Přírodu v okolí školy jsme uklidili již v rámci akce Ukliďme Česko, a tak žáci devátých tříd připravili zábavné soutěže s ekologickou tématikou pro své mladší kamarády a všechny třídní učitelky využily sychravé dopoledne k aktivitám ve třídách zaměřeným na environmentální výchovu. Výsledky práce tříd najdete ve fotogalerii, kterou budeme průběžně doplňovat.

Od pana Fikara jsme opět za podzimní odlisťování jabloní v ovocných školkách dostali krásný stromek - muchovník…