Aktuality ze základní školy

Distanční výuka - pravidla a organizace

Datum konání akce

Od 19.10.2020 vstupuje v platnost směrnice základní školy s podrobnou charakteristikou pravidel a organizace distanční výuky na naší škole. Základní pravidla jsou:

- účast žáků na online hodinách distanční výuky dle zaslaných rozvrhů je povinná (probíhá přes Microsoft Teams)

- omlouvání absence se řídí školním řádem

- známky získané v průběhu distanční výuky jsou relevantním podkladem pro klasifikaci

- rodiče sledují aktuality v elektronické žákovské knížce v aplikaci Bakaláři

více v dokumentu Distanční výuka - pravidla a organizace ZDE

Výuka probíhá přes Microsoft Teams

Pomáháme v boji s koronavirem

Datum konání akce

V Královéhradeckém kraji je 32 školských zařízení, která se starají o děti zdravotníků, záchranářů a dalších v první linii boje s koronavirem.

Jednou z určených škol je od středy 14.10. i Základní škola a Mateřská škola Na Daliborce, Hořice. Služba funguje každý den od 7 do 15:30 hodin a zatím o ni projevilo zájem 7 rodičů nejen z Hořic, ale i z Lázní Bělohrad a Miletína.

Služba není pouhým hlídáním, ale s dětmi se připravujeme na jejich online hodiny a mají možnost se jich na dálku ve svých školách účastnit. Procvičujeme učivo a po obědě ve školní jídelně se vracíme do školy, kde děti rozvíjejí jejich znalosti a dovednosti s jednou z našich asistentek nebo vychovatelek školní družiny.

Požadavky na péči o děti ve věku od 3 do 10 let předávají odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého…

Od středy 14.10.2020 přecházíme na distanční výuku

Datum konání akce

Na základě usnesení vlády ze dne 12. 10. 2020 dochází k úpravě výuky. S účinností od 14. 10. 2020. bude probíhat výuka všech žáků naší školy distanční formou – bez přítomnosti žáků ve škole.

Obědy ve školní jídelně mají všichni žáci automaticky od 14. 10. 2020 odhlášené. Aktuální informace o možnosti vydávání obědů sledujte na webových stránkách: http://jidelna.horice.org.

Ošetřování člena rodiny (OČR) tentokrát nepotvrzuje škola. Zařizuje si každý rodič sám na základě nového tiskopisu, který je ke stažení na https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd . Doklad o OČR odevzdává pak svému zaměstnavateli po ukončení uzavření škol.…

Od pondělí jsou ve škole na 2. stupni pouze třídy 6., 7.A a 8.A

Datum konání akce

Vážení rodiče,

s přihlédnutím k nařízení vlády ČR viz článek "Střídavá výuka na II. stupni" navštěvují školu v týdnu od 12. do 16.10. (účastní se prezenčního studia) žáci tříd 6., 7.A a 8.A. Ostatní třídy druhého stupně se budou účastnit distančního vzdělávání (zůstávají doma). V dalším týdnu se třídy vystřídají. On-line výuka bude tentokrát povinná, bude probíhat na platformě Microsoft Teams a bude se řídit instrukcemi a rozvrhem, který žáci obdrží nejpozději v pondělí od třídních učitelů. V rozvrhu budou zahrnuty všechny předměty, které se ve třídách vyučují, a to v jejich reálných časech (rozvrh bude velmi podobný jejich skutečnému rozvrhu bez odpoledního vyučování).

Jan Sezima, ředitel školy.

Střídavá výuka na II. stupni

Datum konání akce

sv