Přejít k hlavnímu obsahu

Aktuality ze základní školy

Ředitelské volno 20.-22.12.

Datum konání akce

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

adventní období má být časem klidu, míru a pohody. Aktuální události a dění v naší zemi k tomu ale moc nepřispívají. Vzhledem k vysoké nemocnosti žáků i personálu školy a tím pádem snižující se efektivitě výchovně – vzdělávacího procesu jsme nuceni přistoupit k posunutí začátku letošních vánočních prázdnin.

Po projednání se zřizovatelem a spolu s ostatními hořickými základními školami uděluji ve dnech 20. – 22. 12. 2021 z organizačních důvodů ŘEDITELSKÉ VOLNO. Žáci půjdou letos naposledy do školy v pátek 17. 12. 2021.

Plně si uvědomuji fakt, že se jedná o zásah do Vašich osobních i pracovních plánů, a proto bude alespoň pro žáky 1. – 4. ročníku možné v těchto dnech využít pobyt ve školní družině. Ta bude pro tyto žáky…

Od 13. 12. se všichni žáci účastní prezenční výuky

Datum konání akce

Díky transparentnímu PCR testování, včasné diagnostice pozitivních žáků, dodržování hygienických opatření a včasnému odchodu žáků do karantény byli všichni přítomní žáci i zaměstnanci školy při pátečním testování na Covid-19 negativní (dobrovolně testujeme i očkované). Pouze některým žákům se prodloužil pobyt v karanténě/izolaci, žáci 1.A se nám vrátí po pondělním negativním PCR testu ve středu. Těšíme se, že si společně ve škole užijeme předvánoční týden výuky!

smajl

Modernizace školy pokračuje

Datum konání akce

Po kompletní výměně oken a dveří o hlavních prázdninách v roce 2019, rekonstrukci sociálních zařízení 2020, vybudování moderní jazykové-IT učebny, výstavbě bezbariérového WC a výsadbě dřevin na prostranství před školou v letech 2020 - 2021 a kompletní přestavbě školního sportovního hřiště v červenci - srpnu 2021 před námi stojí opět veliká výzva. V současnosti necháváme externí firmě zpracovat studii proveditelnosti opravy střechy a vybudování půdní vestavby. V podkroví školy by měly v souladu se strategií školy a strategickým rámcem MAS Podchlumí vzniknout odborné učebny chemie/fyziky, environmentální badatelna a ateliér pro výuku výtvarné výchovy. Spojením dvou takových učeben by měl navíc vzniknout velkoprostor/aula pro cca 80 žáků pro pořádání kulturních představení, přednášek a workshopů. Když…

PCR test opět v pátek

Datum konání akce

V pátek 10.12.2021 proběhne u nás ve škole při první vyučovací hodině opět testování žáků ze slin metodou PCR. Mezi 7:30 a 8 hodinou nabízíme testování žákům, kteří jsou v současnosti v karanténě (1.B, 3.B, 4.A, 6. a 9.A). Tito žáci budou otestováni venku, v prostoru za školou. Negativní PCR test jim bude sloužit jako vstupenka do školy v pondělí 13.12.

Novinkou je možnost testovat i očkované žáky a ty, kteří v uplynulých 180 dnech prodělali onemocnění Covid-19. Zákonní zástupci těchto dětí musí ale nejpozději den předem informovat třídního učitele.

Interaktivní výstava Leonardo da Vinci

Datum konání akce

Leonardo da Vinci, „všeuměl“, od jehož smrti loni uplynulo 500 let. Žáci naší školy si toto výročí připomněli zásluhou umělecké Agentury Pernštejni z Pardubic, která k nám se svým interaktivním výukovým programem zavítala už potřetí. Pernštejni přiblížili důležité momenty ze života Leonarda da Vinciho, představili jeho stěžejní výtvarná díla, ale především jeho vynálezy. Mnohé z nich si mohli žáci také vyzkoušet.

PCR testování s platností potvrzení 72 h nahradí pondělní samotesty

Datum konání akce

Vážení rodiče, počínaje pátkem 3. 12. 2021 bude naše žáky testovat na onemocnění virem Covid-19 externí registrovaný poskytovatel zdravotnických služeb společnost NutriMed Lab s.r.o. PCR metodou ze slin (tzv. plivací test). Test nahradí pondělní samotestování žáků, bude proveden v průběhu první vyučovací hodiny a jeho výsledek Vám bude oznámen formou SMS do 24 hodin od odběru (vždy v sobotu ráno). Potvrzení bude mít platnost celý víkend a může tak pokrýt i vaše rodinné volnočasové aktivity. Testovaní mohou být pouze neočkovaní žáci a žáci, kteří v…