Aktuality ze školní družiny

Hurá do školy!

Datum konání akce

dne 4. září začíná školní rok 2017/2018. Těšíme se na letošní prvňáčky! První den bude výuka ve všech třídách trvat pouze 1 vyučovací hodinu. Školní družina NENÍ 4.9. ještě v provozu.

Jsme připraveni

Datum konání akce

Všechny třídy základní školy jsou opět jako "ze škatulky", díky třídním učitelkám a vychovatelkám školní družiny. Všem zaměstnancům naší školy a školky, rodičům i žákům přejeme, ať se vám daří plnit vaše sny, přejeme pevné zdraví, spoustu energie, pohody a spokojenosti v novém školním roce 2017/2018 vedení školy.

Školní družina

Nová školní knihovna

Datum konání akce

O letošních letních prázdninách jsme opět nezaháleli. Pro žáky základní školy jsme připravili novou knihovnu, studovnu a relaxační místnost v jednom :o)

Knihovna

Krásné prázdniny

Datum konání akce

Všem žákům základní i mateřské školy přejeme krásné a dlouhé prázdniny bez úrazů a nemocí. Rodičům potom hezké dovolené a mnoho báječných chvil strávených se svými dětmi. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na shledanou opět 4. září. Za zaměstnance ZŠ a MŠ Na Daliborce Jan Sezima.

Přihláška do školní jídelny 2017/2018

Datum konání akce

Žádáme rodiče budoucích prvňáčků o vyplnění přihlášky ke stravování od nového školního roku a doručení do školní jídelny nejpozději do 30. 6. 2017. Při placení stravného na září budete mít připravené čipy a všechny potřebné údaje, např. variabilní symbol pro platbu stravného bankovním převodem nebo přístupové údaje na e-lístek.

Přihlášku ke stravování si můžete vyzvednout v kanceláři školní jídelny denně od 8,00 do 14,00 hodin, nebo je k dispozici na webových stránkách školní jídelny ve složce dokumenty.