Aktuality ze školního parlamentu

Parlamenťáčkové přes noc ve škole

Datum konání akce

Původní záměr hlasování o cenách chlebíčků a navýšení vlastní výplaty jsme s úsměvem na tváři smetli ze stolu. Páteční přespávání ve škole jsme si užili podle svého. Byla to parádní akce, kterou si děti samy naplánovaly a na níž se moc těšily. Aktivity je bavily a dokázaly je hezky ocenit, což pro nás jako pro učitele je vždy tou největší odměnou. Nejprve jsme si společně naplánovali školní akce, jež do konce roku máme v plánu uspořádat. Dále jsem se přesunuli do nově zrekonstruované PC učebny, kde jsme konečně žákům mohli předvést práci s programem PUBLISHER, toliko potřebného pro výrobu školního časopisu Dalibor. Ze školního fondu jsme pak dětem objednali pizzu a zahájili jsme seznamovací hry a skupinové aktivity, u nichž jsme se parádně zasmáli. Radost nám nezkazil ani přiškvařený popcorn, jehož odér se nám naštěstí…

Velká jarní porada

Datum konání akce

Ve středu se sešli zástupci našeho školního parlamentu a redakční rady časopisu Dalibor. Tomu se po vydání I. čísla dostalo značného úspěchu a řady našich redaktorů se početně zvýšily, za což jsme velmi rádi. Každý by se chtěl na psaní podílet, ne každý má však čas. Zatím se scházíme odpoledne v nepravidelných intervalech. Po otevření nové PC učebny, kterou nám ředitel školy přislíbil na konec dubna, se však budeme scházet v předem určených termínech právě zde, abychom se naučili základní typografická a pravopisná pravidla pro psaní článků přímo na klávesnici. Rovněž naučíme jak pracovat s programem Microsoft Publisher. Domluvili jsme se, že kostra časopisu zůstane stejná, ale středobodem květnových čísel bude prostor pro medailonky odcházejících deváťáků. Uvidíme ale sami, jak se toho zhostí a jestli vůbec budou chtít. S…

Daruj knihu - daruj radost

Datum konání akce

Náš školní parlament pořádá další ze svých akcí. Tentokrát se jedná o Sbírku knih pro pacienty Ústavu sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích a místního Domova pro seniory. Knihy, kterými byste rádi udělali radost někomu jinému a jež se Vám doma jen tak pro nic za nic válí, můžete nosit do školy - sborovny. Děti je pak mohou předat zástupcům ŠP ve svých třídách. Akce končí posledním březnovým dnem. Děkujeme :-)

Školní časopis Dalibor

Datum konání akce

Medailonky našich sportovců, vtipy a perličky učitelů, křížovku či připomínku důležitých výročí a mnoho dalšího nejen ze školního prostředí naleznete v prvním čísle čtvrtletního časopisu Dalibor, který od března tohoto roku vychází na naší škole!

Časopis je svým obsahem i psanou zábavnou formou samozřejmě určen hlavně školní mládeži, však také redakční rada má početné žákovské zastoupení! Jistě si v něm to své najde ale i široká čtenářská veřejnost. K dostání je v budově ZŠ Na Daliborce za 15 Kč.

Celé první číslo je rovněž ke stažení ZDE

Křest nového školního časopisu Dalibor

Datum konání akce

U příležitosti dne otevřených dveří na naší škole byl slavnostně pokřtěn první výtisk školního časopisu Dalibor, za jehož vznikem stojí redakční rada složená ze členů žákovského parlamentu a zapálených pedagogů. Po několikaleté odmlce máme před sebou opět komplexní souhrn informací, které poskytují ucelený pohled na dění v Základní škole Na Daliborce. Novému časopisu přeji spoustu nadšených čtenářů a dlouhé trvání. Jan Sezima

P.S: Nový časopis bude již brzy na našich stránkách k volnému stažení!