Přejít k hlavnímu obsahu

Aktuality ze základní školy

Daliborka sčítá kilometry!

Datum konání akce

Připojte se k aktuální výzvě našeho školního parlamentu! Výzva pro žáky, žákyně, jejich sourozence, rodiče i prarodiče, učitele, učitelky, asistentky, vychovatelky a ostatní zaměstnance školy. Schraňujte svoje diplomy, diplomy ostatních členů rodiny ze 48. ročníku pochodu "O Žižkův štít", a odevzdejte je (nebo jejich kopie) nejpozději ve středu 27.4. našim parlamenťákům. Ti nachozené a ujeté kilometry sečtou a dozvíme se, kolik společných km jsme na Daliborce urazili. SPORTU ZDAR!

pochod

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

Datum konání akce

Ve školním roce 2022/2023 otevíráme nejvýše 2 první třídy s celkovou kapacitou do 48 žáků.

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad povinné školní docházky ZDE. Děti budou přijímány na základě písemné žádosti zákonných zástupců ZDE v režimu správního řízení a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění. 

Kritéria přijetí:

  1. Přednostně jsou přijímány děti s trvalým pobytem v den zápisu ve…

Den otevřených dveří - jarmark!

Datum konání akce

jarmark

Jarmark se vydařil!

Datum konání akce

Den otevřených dveří a jarmark Na Daliborce 13. dubna se nevídaně vydařil. Děkujeme za obrovskou podporu rodičům i široké veřejnosti. Podařilo se nám usilovnou prací v hodinách VV a PČ a při odpoledních dílnách s rodiči vyrobit spoustu krásných věcí. Počasí nám přálo a naši tradiční akci navštívily stovky zájemců o dění ve škole.

Těšíme se další zážitky a výzvy …

Velké díky patří paním učitelkám, asistentkám, vychovatelkám, rodičům a přátelům naší školy❤️Na Daliborce

Florbalový turnaj v Hořicích

Datum konání akce

7. dubna 2022 se uskutečnilo v Hořicích okresní florbalové kolo pro žáky základních škol II. Kategorie. Tzn. žáky 5. a 6. tříd. Celkem se turnaje účastnilo 7 škol. Hrálo se systémem 3 + 1. Žáci naší školy předvedli bojovný a statečný výkon, kdy ze 6 odehraných zápasů 4 vyhráli, 1 zápas remizovali a 1 zápas prohráli. Bodově jsme měli stejný počet jako ZŠ Husitská Nová Paka, nicméně o skóre jsme skončili na 3. místě. Závěrem bych chtěl žákům poděkovat za příkladnou reprezentaci školy. MD

Děkujeme za sponzorský dar!

Datum konání akce

Velké poděkování patří mamince Aničky ze 3.B, která naší škole zprostředkovala sponzorský dar v podobě obrovského pytle velikonočních stuh od firmy STUHA a.s. Vzhledem k blížícímu se jarmarku se po stuhách jen zaprášilo.

stuhy