Přejít k hlavnímu obsahu

Aktuality ze základní školy

Sebetrasování - velmi užitečné informace pro rodiče

Datum konání akce

Níže přinášíme velmi důležitý dokument pro rodiče žáků, kteří byli při PCR testu pozitivní, popř. byli v kontaktu s Covid-19 pozitivním spolužákem a nastupují karanténu. Při sebetrasování po obdržení SMS z Krajské hygienické stanice výrazně urychlíte celý proces a hlavně bude dítěti automaticky vystavena žádanka na PCR test bez nutnosti kontaktovat lékaře.

SEBETRASOVÁNÍ ZDE

Nová pravidla testování na Covid-19 od 10.1.

Datum konání akce

V týdnu od 10. ledna budou žáci i zaměstnanci testováni na Covid-19 dvakrát týdně. Testování se bude týkat všech žáků a zaměstnanců školy bez ohledu na to, zda a kolika dávkami jsou očkovaní nebo jestli onemocnění prodělali, či ne. Testování se uskuteční prostřednictvím školních AG testů v pondělí 10.1. a ve čtvrtek 13.1. K PCR testování se vrátíme, až dokážeme žákům opět zajistit certifikát, který bude platit i přes víkend.

vir

Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

Datum konání akce

 

                                                      Kliknutím na obrázek spustíte naše vánoční video :o)

Vánoce

 

Ředitelské volno 20.-22.12.

Datum konání akce

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

adventní období má být časem klidu, míru a pohody. Aktuální události a dění v naší zemi k tomu ale moc nepřispívají. Vzhledem k vysoké nemocnosti žáků i personálu školy a tím pádem snižující se efektivitě výchovně – vzdělávacího procesu jsme nuceni přistoupit k posunutí začátku letošních vánočních prázdnin.

Po projednání se zřizovatelem a spolu s ostatními hořickými základními školami uděluji ve dnech 20. – 22. 12. 2021 z organizačních důvodů ŘEDITELSKÉ VOLNO. Žáci půjdou letos naposledy do školy v pátek 17. 12. 2021.

Plně si uvědomuji fakt, že se jedná o zásah do Vašich osobních i pracovních plánů, a proto bude alespoň pro žáky 1. – 4. ročníku možné v těchto dnech využít pobyt ve školní družině. Ta bude pro tyto žáky…

Od 13. 12. se všichni žáci účastní prezenční výuky

Datum konání akce

Díky transparentnímu PCR testování, včasné diagnostice pozitivních žáků, dodržování hygienických opatření a včasnému odchodu žáků do karantény byli všichni přítomní žáci i zaměstnanci školy při pátečním testování na Covid-19 negativní (dobrovolně testujeme i očkované). Pouze některým žákům se prodloužil pobyt v karanténě/izolaci, žáci 1.A se nám vrátí po pondělním negativním PCR testu ve středu. Těšíme se, že si společně ve škole užijeme předvánoční týden výuky!

smajl

Modernizace školy pokračuje

Datum konání akce

Po kompletní výměně oken a dveří o hlavních prázdninách v roce 2019, rekonstrukci sociálních zařízení 2020, vybudování moderní jazykové-IT učebny, výstavbě bezbariérového WC a výsadbě dřevin na prostranství před školou v letech 2020 - 2021 a kompletní přestavbě školního sportovního hřiště v červenci - srpnu 2021 před námi stojí opět veliká výzva. V současnosti necháváme externí firmě zpracovat studii proveditelnosti opravy střechy a vybudování půdní vestavby. V podkroví školy by měly v souladu se strategií školy a strategickým rámcem MAS Podchlumí vzniknout odborné učebny chemie/fyziky, environmentální badatelna a ateliér pro výuku výtvarné výchovy. Spojením dvou takových učeben by měl navíc vzniknout velkoprostor/aula pro cca 80 žáků pro pořádání kulturních představení, přednášek a workshopů. Když…