Historie

День Победы - Den vítězství

Kategorie
Datum konání akce

Ve středu, dne 9.5. jsme si v devítce o hodině dějepisu vyšli na Gothard, kde jsme si připomněli День Победы - Den vítězství z roku 1945. Zde jsme padlým zapálili svíčku a zopakovali si události z probraného učiva. Čest jejich památce.

Vložil/aTomáš Sůva – 9. květen 2018

Za klenoty do Klenotnice

Datum konání akce

Za krásného počasí jsme se vydali do Nové Paky a v Klenotnici jsme se vnořili do historie naší planety. Díky její pradávné bouřlivosti jsme nyní mohli obdivovat krásu nerostů, hornin a drahých kamenů.

Vložil/aMarcela Hornová – 4. červen 2018

Po stopách hořických Židů

Datum konání akce

Už celé 2 měsíce se pilně scházíme v útrobách naší školičky na historickém kroužku Dalibor a připomínáme si české i světové dějiny v nejrůznějších souvislostech. Dnes, ve čtvrtek 26. dubna jsme se vydali po stopách hořických Židů, abychom si prohlédli židovskou synagogu, starý hřbitov, Hirschovu a Goldschmidtovu vilu. Děti vyplňovaly pracovní listy, které připravila paní Oldřiška Tomíčková z hořického muzea společně s žáky místního gymnázia. Procházka byla velmi zdařilá a poučná, odměnou byla dětem zmrzlina, na kterou jsme se všichni moc těšili. Blíží se výročí konce 2. světové války a my bychom neměli zapomínat. Za týden směrem k vlakovému nádraží… Připoj se k nám. 😊

Vložil/aTomáš Sůva – 26. duben 2018

Mladí čeští egyptologové v praxi

Třídy
Datum konání akce

Žáci v 6. ročníku dnes pojali hodinu dějepisu zase tak trochu jinak a ve skupinách nabalzamovali své kamarády. Nutno podotknout, že některé z mumií se až nápadně podobaly těm, o nichž jsme si povídali v souvislosti s prezidentskými volbami…????

Vložil/aTomáš Sůva – 11. leden 2018

Lovci mamutů ze šestky

Třídy
Datum konání akce

Na začátku prosince jsme v 6. ročníku absolvovali zajímavý projektový týden k zopakování učiva o pravěku. Cílem bylo připomenout si dějepisné poznatky a některé použít v praxi, aby se dětem ještě více dostaly do hlavy. ???? Ačkoli už každý myslel na ježíška, ještě jsme před vánočními svátky sebrali zbytky sil a dali se do práce. Nejprve jsme si o hodinách PČ vyzkoušeli šperkařskou práci. Vyráběli jsme andělíčky z korálků a všechny se nám moc povedly. O hodinách dějepisu žáci ve skupinách vyráběli plakáty k jednotlivým pravěkým tématům a pak si je navzájem prezentovali. Nejlepšími z nich jsme pak vyzdobili naši třídu. Místo tělocviku pak děti sehrály nádherná představení - vlastní interpretace pravěkých rituálů a obřadů. Musím všechny moc pochválit za jejich přístup k projektu, protože u spousty z nich jsme mohli spatřit nádherná pravěká oblečení z kožešiny, dobové nástroje nebo dokonce i zbraně. Na závěr jsme se ještě všichni přesunuli do školní kuchyňky, abychom si podle pravěké kuchařky připravili chutné pšeničné placky a k závěru kalendářního roku i výborné jednohubky a zeleninový salát. Ještě, než jsme se však pustili do hodování, popovídali jsme si o potravinách, které bychom v pravěkém jídelníčku na českém území jistě nenašli. Za výrazný úspěch považuji fakt, že všem dětem zůstalo na rukou všech 10 prstů a krásná nová školní kuchyňka zůstala bez šrámů. Veselé Vánoce Vám všem přejí Lovci mamutů ze šestky na Daliborce. ????

Vložil/aTomáš Sůva – 13. prosinec 2017

Kdo - když ne my? Kdy - když ne teď? aneb Den boje za svobodu a demokracii na Daliborce

Datum konání akce

Začátek prodlouženého víkendu jsme si na Daliborce zpříjemnili krásnou vzpomínkou na listopadové události r. 1989. Žáci naší školy takto zakončili zajímavý školní projekt, během něhož vyráběli dobové transparenty, plakáty i vlaječky, jimiž jsme si vyzdobili prostory naší školy. Třídní učitelé připomínali svým žákům státní symboly, pouštěli si dobové dokumenty a povídali si o listopadové revoluci. Starší děti z 8. a 9. ročníků pak o hodinách dějepisu diskutovali o přínosech demokracie a nebezpečí totalitních režimů. V širších souvislostech pak navazovali na události z roku 1939, kdy byl při protifašistických demonstracích zabit student Jan Opletal a na 17.11. byl vyhlášen Mezinárodní den studentstva. O hodinách VV pak vyráběli papírové obušky a štíty pro „příslušníky StB,“ které perfektně sehráli chlapci a dívky z naší 8.B. Ti se ve čtvrtek, dne 16. listopadu, utkali na otevřeném prostranství přímo před budovou školy s „demonstrujícími studenty“ z 8.A a 9. třídy. Naštěstí bez vážných zranění se pak průvod přesunul k pomníku sv. Václava, aby zde zapálil pamětní svíčky. Pan ředitel Sezima si připravil závěrečné shrnutí celé akce, v němž zdůraznil význam listopadových událostí. Společně jsme si pak zazpívali studentskou hymnu Gaudeamus igitur a poslechli si tu nejkrásnější státní hymnu na světě. ???? Samozřejmě, nesměla chybět ani Modlitba pro Martu. Rádi bychom poděkovali hasičům SDH Hořice, kteří nám ochotně zapůjčili své helmy. Zvláštní poděkování pak patří všem učitelkám, jež se na přípravě akce přímo podílely. Pozitivní ohlasy od kolemjdoucích nás naplňují optimismem a jistým zadostiučiněním, a tak bychom se rádi všichni opět zde setkali zase za rok. Svobodu, svobodu, svobodu..

Vložil/aTomáš Sůva – 16. listopad 2017