Příroda

Všechny věci související s přírodou blízkou i dalekou. 

Den Země

Datum konání akce

Dne 25.4.2019 se naše škola jako již tradičně zapojila do celosvětového projektu na ochranu přírody s názvem Den Země. Každá třída měla své ekologické téma, na  kterém celé dopoledne intenzivně pracovala. Žáci se zabývali například odpady a jejich tříděním, obnovitelnými zdroji, odlišností ekosystémů, živočichy žijícími na naší planetě nebo ochranou přírody a vlivem člověka na ni. Na závěr ve 12:30 jsme slavnostně vysadili 2 nové stromy před naší školou. A protože držíme za jeden provaz, přišli jsme všichni v zeleném.      

Vložil/aIveta Jágrová – 23. duben 2019

Den Země

Datum konání akce

Letos stejně jako každý rok jsme slavili Den Země projektem, do kterého se zapojila celá škola. Téma naší třídy bylo: Živočichové naší planety. Nejprve jsme se seznámili s kontinenty a oceány, poté s nejznámějšími ekosystémy naší planety. Každý žáček měl své předem vybrané živočichy, k nim vyhledával a zapisoval potřebné informace. Nakonec si žáčci navzájem jednotlivé živočichy představili a podle získaných informací umístili na mapu. Odměnou za pilnou práci jim byly zábavné úkoly a hry v parčíku před školou, které si pro ně přichystali spolužáci z devátých tříd. Děkujeme!

Vložil/aEva Bičišťová – 29. duben 2019

Den Země

Datum konání akce

"Živočichové světa" bylo naše téma, kterému jsme se věnovali celé dopoledne. Pracovali jsme ve skupinkách a vyhledávali informace z encyklopedií, plnili různé úkoly a také nás navštívil Bovýsek. Naše výsledky byly famózní. Tímto děkuji všem rodičům za spolupráci, buďte pyšní na své děti...

Vložil/aLucie Westfálová – 25. duben 2019