Přejít k hlavnímu obsahu

Aktuality ze základní školy

Deváťáci se loučí

Datum konání akce

Krásný program si letošní deváťáci připravili pro své spolužáky z druhého stupně, rodiče a učitele. V Biografu Na Špici se v dopoledních hodinách rozloučili videoprezentací, zavzpomínali na 9 let svého studia na Daliborce a představili svoje medailonky. Poděkování učitelům a řediteli školy se rozloučili, oko nezůstalo suché... Přejeme našim deváťákům, ať se jim daří a naplní všechny svoje tužby a očekávání. Hodně štěstí!9

Slavnostní zakončení školního roku na hořické radnici

Datum konání akce

Slavnostní rozloučení se žáky prvního stupně naší školy se konalo v sále hořické radnice 29. 6. v dopoledních hodinách. Postupně se představily jednotlivé třáídy, byly oceněni nejúspěšnější žáci - a že jich bylo :o) V průběhu programu byli oceněni nejlepší sběrači papíru, kterými se stali s celkovými 1.277 kg za II. pololetí! žáci 1.B. Diplom jim předala osobně zástupkyně firmy NAPOS, která papír dále zpracovává - paní Ivana Jansová. Nejvíce víček od PET láhví (27.639 ks!) zase nasbírala s celou svojí rodinou žákyně 4.B Anežka Danielová. Soutěž v počtu nachozených km na pochodu Žižkův štít výhrála třída 3.A. V závěru dopoledne byl zástupcům Domova bez bariér - Hořice předána polovina z výtěžku ze školního jarmarku ve výši 20.944,- Kč. Bude smysluplně využita na provoz domova a v září proběhne společné setkání…

Ochrana člověka za minořádných událostí

Datum konání akce

Dnešní slunečný den jsme si vyzkoušeli evakuaci. A zvládli jsme ji na jedničku za tři minuty!

Ve spolupráci s firmou SAFRES jsme dětem připravili krásný program.

Popovídali jsme si o úrazech, jak je ošetřit. Vyzkoušeli jsme si jak ránu zalepit nebo obvázat. 

Také už víme jak se zachovat pokud najdeme člověka v bezvědomí.

Při masáži srdce jsme zjistili, jak je náročná a ne každý z nás by ji zvládl. 

Prohlídka sanitky, jejího vybavení na závěr byla odměnou. Změřili jsme si saturaci, krevní tlak a vyzkoušeli znehybnění po zranění.

Na závěr sanita zablikala a zahoukala. Pak jsme se každý věnovali programu se svoji třídní učitelkou. 

Tak ať nás ty zranění míjí a jsme všichni zdraví!

No a zmrzlina nebo ledová tříšť byla odměnou v horku asi pro…

Poslední sběr papíru tento týden!

Datum konání akce

Od čtvrtka 23. 6. do pondělí 27. 6. bude u školy opět přistaven kontejner na sběr papíru.

 

papír

Zápis do mateřské školy pro cizince

Datum konání akce

http://nadaliborce.cz/obsah/materska-skola-aktualni-informace

РЕЄСТРАЦІЯ ДІТЕЙ - ІНОЗЕМЦІВ У ДИТЯЧІ САДКИ НА 2022/2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК, pеєстрація дітей до дошкільної освіти на 2022/2023 навчальний рік: у понеділок 20 червня 2022 року з 13 до 16

Geocaching aneb keškovaná s MAP Podchlumí

Datum konání akce

Kombinace sportu a turistiky, která je určená žákům základních škol, akce probíhá celé prázdniny až do 30. 9. 2022. Základem je pracovní list pro každé místo keškované, ten naleznete spolu s podrobnými informacemi na odkaze https://www.maphorice.cz/geocaching-aneb-keskovana-podchlumim/

Hrací kartu, na kterou žáci budou lepit samolepky z nalezených kešek lze vyzvednout v ředitelně školy!

mapa