Aktuality ze základní školy

SBĚR PAPÍRU

Datum konání akce

V mateřince máme „PLASTOPŮST,“ ve škole se sbírá papír. Chceš do své učebny nové deskové hry nebo třeba boxovací pytel? TAK SBÍREJ PAPÍR! Čím více papíru, tím více peněz pro Tvou třídu. Výtěžek bude přerozdělen VŠEM TŘÍDÁM podle toho, v jaké míře se do akce žáci zapojí. CHRAŇME NAŠI PŘÍRODU! :-)

sda

Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví

Datum konání akce

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že Ministerstvo zdravotnictví vydalo dne 22. února 2021 mimořádné opatření čj. MZDR 15757/2020-44/MIN/KAN, dle něhož s účinností od 25. února 2021 od 00:00 do odvolání platí:

Všem osobám se zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je

respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

zdravotnická obličejová maska (ROUŠKA) nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének, ne…

Aktuální informace Covid-19

Datum konání akce

Vážení rodiče,

k dnešnímu dni (23.2.2021) nemáme žádnou oficiální informaci týkající se nošení respirátorů/roušek ve škole a případného návratu dětí do školy. Sledujte prosím pravidelně naše webové stránky, aktuální informace z datové schránky školy Vám budeme bez prodlení zprostředkovávat. Do té doby vyučujeme dále podle současnného scénáře.

Děkujeme za pochopení a trpělivost, jsme v tom s Vámi, Jan Sezima, ředitel ZŠ a MŠ Na Daliborce. 

PLATBA ŠD ZA II. POLOLETÍ

Datum konání akce

Vážení rodiče, během druhého březnového týdne bude dětem ze školního účtu odečtena platba za ŠD - II. pololetí (750,-). Zkontrolujte prosím stav účtu.

Žákům třetích ročníků bude odečteno 450,-. Mají přeplatek za leden, neplatí za únor a pokud se do školy ani v březnu nevrátí, budou jim peníze vráceny na účet na konci školního roku. Za každý měsíc jejich nepřítomnosti 150,-.

Děkuji, Sirotková & kol. ŠD

Aktuální informace k žádosti o ošetřovné

Datum konání akce

Z důvodu uzavření naší mateřské školy v týdnu od 22. do 28.2.2021 zveřejňujeme informaci pro rodiče, kteří zůstávají s dítětem doma.

Každý rodič, který zůstane se svým dítětem z důvodu uzavření mateřské školy doma má nárok na ošetřovné. Zaměstnavateli pouze ohlásí (telefonicky, mailem, přes obvyklý komunikační kanál) informaci, že zůstává s dítětem doma. Na konci kalendářního měsíce si vytiskne vyplněný formulář na https://eportal.cssz.cz/fas/formservice/filler.open?DocID=1275644639 , zaškrtne dny, kdy čerpal ošetřovné a spolu s výkazem práce jej předloží zaměstnavateli. Jedná se o čestné prohlášení, tudíž potvrzení školy není vyžadováno.