Mateřská škola – úvod

      Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Ředitel základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice,

rozhodl podle ustanovení § 34, § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů takto:

 

Uchazeči pod tímto přiděleným registračním číslem se od školního roku 2018/2019 přijímají

k předškolnímu vzdělávání v základní škole, jejíž činnost vykonává

         Základní škola a mateřská škola Na Daliborce, Hořice

         

Registrační

     

číslo

     

1.

144/2018

     

2.

145/2018

     

3.

146/2018

     

4.

147/2018

     

5.

149/2018

 

 

 

6.

150/2018

 

 

 

7.

152/2018

 

 

 

8.

153/2018

 

 

 

9.

154/2018

 

 

 

10.

155/2018

 

 

 

11.

156/2018

 

 

 

12.

157/2018

 

 

 

13.

159/2018

 

 

 

14.

160/2018

 

 

 

15.

161/2018

 

 

 

16.

163/2018

 

 

 

17.

164/2018

 

 

 

18.

167/2018

 

 

 

19.

168/2018

 

 

 

20.

169/2018

 

 

Mgr. Jan Sezima

21.

170/2018

 

 

ředitel školy

22.

176/2018

 

 

 

 

 

 

Termín zápisu do mateřské školy na hlavní prázdniny

ve čtvrtek dne  7.6.2018 od 13.00 do 16.00 hodin. 

Přednostně budou přijímány děti s trvalým bydlištěm v Hořicích (všechny spádové obvody).

Prázdninový provoz hořickým MŠ ZDE