Plán akcí 2018/2019

Kategorie

ROČNÍ PLÁN AKCÍ ŠD 2018/2019       

Akce a činnosti proběhnou v jednotlivých odděleních ŠD nebo společně ( I. odd. Bc. Lenka Bartoníčková, II. odd. Hana Vojtěchová, III. odd. Jarmila Horáčková, IV. odd. Mgr. Milena Něníčková). I. oddělení bude školním rokem provázet celoroční hra (CH) Z pohádky do pohádky,  děti z II. oddělení budou celý školní rok zjišťovat, kolik měří, hodnoty zapisovat a sledovat, jak rostou.

 

             ZÁŘÍ   

Prozradíme Vám jedno velké tajemství, jak vzniklo dokonalé přátelství

Poznáváme okolí školy a své spolužáky

CH/ Rumcajs, Smolíček Pacholíček

 

Dopravní týden – bezpečně do školy, řešíme dopravní situace, správně přecházíme

Malí výtvarníci – kreslíme na asfalt

Seznamujeme se, navazujeme přátelské vztahy pomocí společných her

 

Zebra nás neuchrání – dopravní soutěž

Podzimní skřítci – vyrábíme z přírodnin

 

Vycházky s dopravní tematikou

Chováme se k sobě slušně, používáme „ kouzelná slova“

 

             ŘÍJEN

Co nás cvrnkne do nosu – při procházkách sbíráme přírodniny

Halloween – my se přece nebojíme, odvaha nám nechybí

CH/ Zlatá rybka, Malá mořská víla

 

Halloweenský týden – výtvarné zpracování

Podzimní příroda – vytváříme obrazce z přírodnin, pracujeme s přírodninami

Moje rodina, čím chci být, čím jsou moji rodiče – pantomima

 

Podzim na chodníku – malujeme křídami

Halloween – výtvarné dílničky

 

Podzimní příroda – sledujeme změny v přírodě, stavíme z přírodnin

Naše město – povídáme si o našem městě, známe znak města

 

             LISTOPAD

Legenda o sv. Martinovi – vyprávíme

I za deště se zabavíme – kuželkový turnaj, pexeso, bludiště

CH/ Popelka, Ferda Mravenec

 

Týden rozvoje dobrých vztahů – hry pro rozvoj komunikace mezi dětmi, malujeme portrét kamaráda

Mikulášská a čertí dílna

Modrobílý den – vítáme zimu

 

Kamínkové přebory

Adventní vazba

 

Soutěže o rostlinách – vymýšlíme názvy rostlin začínající různými písmeny

Advent – vyprávíme si o adventním období

 

             PROSINEC

Kdo má čisté svědomí, ten se čertů nebojí

Vyrábíme vánoční výzdobu, přáníčka, dárky

CH/ Zlatovláska, Čert a Káča

 

Adventní čas – výtvarná dílna – Vánoce

Společné zpívání u vánočního stromku

Vánoční posezení

 

Čertoviny – soutěže

Vánoční dílničky

 

Vánoce – sledujeme vánoční výzdobu, tradice, dárky

Besedujeme o tom, kdo je kamarád, respektujeme se, jsme ohleduplní

Hry v zimě – relaxujeme při zimních sportovních  hrách

 

 

LEDEN

 

Zimní sporty a turnaje, to nás dobře zahřeje

Lesní zvěř my nakrmíme a při tom se pobavíme

CH/ Chytrá horákyně, Mrazík

 

Pohádkový týden – kreslíme, čteme, dramatizujeme, tvoříme záložku do knihy

Sněhová galerie – vytváříme sochy ze sněhu

Superstar – pořádáme soutěž ve zpěvu

 

Týden bystrých hlaviček

Stavíme sochy ze sněhu

 

Ptáci v zimě – pozorujeme život na stromech, poznáváme ptáky

Hry na sněhu – kreslíme do sněhu jednoduché obrázky, tvoříme sochy

 

 

ÚNOR

 

Ukazujeme, co umíme

Zjišťujeme, kolik měříme, hodnoty zapisujeme a sledujeme, jak rosteme

CH/ Otesánek, Královský ples

 

V zdravém těle zdravý duch – týden zdravého životního stylu, zdravý jídelníček

Valentýnská dílna – vyrábíme dárečky pro své blízké

Sněhové obrazy – kreslíme do sněhu, vyšlapáváme jednoduché obrázky

 

Putujeme z pohádky do pohádky

Velikonoční dílničky

 

Moje zvířátka – vyprávíme si o domácích zvířatech a péči o ně

Sledujeme počasí a podle toho se oblékáme, zásady otužování

 

 

BŘEZEN

 

Ve zdravém těle zdravý duch

Pozorujeme jarní přírodu – první kytičky, mláďata

CH/ Pták Ohnivák, Tři zlaté vlasy děda Vševěda

 

Velikonoční čas – výtvarná dílna – Velikonoce, jaro

Pěstitelské pokusy – sledujeme klíčení semínek

Turnaj v kuželkách

 

Týden s knihou

Velikonoční dílničky

 

Vyprávíme si o jarních zvycích, pozorujeme změny v přírodě

První jarní květiny – poznáváme

Jarní hry dětí – kuličky, kolo, jeho vybavení

 

 

DUBEN

 

Bylinkový týden, vaříme bylinkové čaje

Den Země

CH/ O Palečkovi, Čaroděj a čarodějnice

 

Týden ochrany přírody – Den Země, sledujeme jarní přírodu, třídíme odpad

Máme rádi zvířata – jak pečujeme o naše domácí zvířata, kreslíme je

Kufr – soutěž pro rozvoj slovní zásoby

 

Vítáme jaro – vytváříme koláže

Bezpečně do školy

 

V knihovně – besedujeme o naší knihovně, oblíbené knize

Jaro na zahradě – při vycházce pozorujeme jarní práce na zahradě

Překonáváme přírodní překážky v terénu

 

 

KVĚTEN

 

Vyprávíme si, co pro mě znamená maminka, vyrábíme přáníčka pro maminku

Učíme se správně relaxovat

CH/ Smutná princezna, Červená Karkulka

 

Týden hraček

Malá olympiáda – sportovní hry, učíme se dodržovat pravidla při hrách a soutěžích

Výtvarná dílna – vyrábíme dárečky pro maminky ke Dni matek

 

Dílničky ke Dni matek

Putujeme za zvířátky

 

Blahopřání – učíme se přát k svátku, narozeninám

Den matek – besedujeme o tom, co pro nás znamenají naše maminky, jak doma pomáhám

 

 

ČERVEN

 

Hledáme poklad

Povídáme si o jedovatých rostlinách

CH/ O Budulínkovi, Dvanáct měsíčků

 

Týden ke Dni dětí – zábavné hry a soutěže

Léto v pohybu – míče, švihadla, obruče, lano

Hledáme poklad – šipkovaná

 

Dětský den – hledáme poklad

Hry bez hranic

 

První pomoc – učíme se ošetřit drobná poranění, vycházka ke zdravotnímu středisku, nemocnici, můj lékař

Jsme ostražití – pozor na nebezpečí návykových látek, jedovaté rostliny

Zábavné hry ke Dni dětí