Přejít k hlavnímu obsahu

Plán akcí 2021/2022

Kategorie

ROČNÍ PLÁN AKCÍ ŠD 2021/2022

Akce a činnosti proběhnou v jednotlivých odděleních ŠD nebo společně ( I. odd. Bc. Lenka Bartoníčková, II. odd. Hana Vojtěchová, III. odd. Mgr. Petra Sirotková, IV. odd. Jarmila Horáčková). Žáci I. odd. budou celý rok hrát hru s princeznou Arabelou a čarodějem Rumburakem. Ve II. oddělení budou děti „zachraňovat pohádkovou říši“. Žáci III. oddělení se budou společně s lesními skřítky seznamovat s „lesním světem“. Děti IV. oddělení čeká spousta her, soutěží a vyrábění.

ZÁŘÍ

 1. Pátráme, co skrývají chodby, učebny, zjišťujeme, kdo všechno v naší škole pracuje, navazujeme přátelské vztahy za pomoci společných her, pravidla společného soužití mezi dětmi, absolvujeme zvířátkovou stezku.
 2. Komunitní kruh – já a moji kamarádi – seznamovací hry, hry pro rozvoj komunikace mezi dětmi, dopravní týden – povídáme si o bezpečné cestě do školy, záchrana Pohádkové říše – celoroční hra.
 3. Náš domov. Lesní skřítci nám představují les.
 4. Vzpomínáme na prázdniny. Bezpečně do školy, zebra nás neuchrání.

ŘÍJEN

 1. Vyrábíme podzimní draky. Snažíme se porozumět změnám v přírodě, získáváme kladný vztah k přírodě, stavby z přírodních materiálů v lese, výrobky z přírodnin. Celoroční hra -  kouzelný prsten, pohádkové losování.
 2. Malí výtvarníci – kreslíme na asfalt – podzim v přírodě. Týden v podzimní přírodě – vytváříme obrazce z přírodnin, mandaly. Záchrana Pohádkové říše – celoroční hra.
 3. Lesní skřítci nám pomáhají s výbavou do lesa. Mandaly z přírodnin.
 4. Stavíme z přírodnin, dílničky v přírodě. Halloween  - vyřezáváme dýně.

LISTOPAD

 1. Podzimní výpravy do přírody, hry v přírodě. Plyšáčkový den. Celoroční hra – útěk Roxany, obr Balibul.
 2. Týden rodiny - moje rodina – čím chci být, čím jsou moji rodiče – pantomima. Mikulášská a čertí dílna. Záchrana Pohádkové říše.
 3. Mikulášská dílna. Lesní skřítci nás seznamují s obyvateli lesa.
 4. Poznáváme naše město, důležité budovy, znak, co se nám tu líbí, co nám tu chybí. Adventní vazba – vyrábíme svícny.

PROSINEC

 1. Vyrábíme Mikuláše, čerty a anděly, vánoční přáníčka a výzdobu. Upevňujeme tradice v období adventu, vypravujeme si naše vánoční příběhy. Vánoční posezení.
 2. Výtvarná dílna – adventní čas a Vánoce. Vánoční posezení. Záchrana Pohádkové říše – celoroční hra.
 3. Vánoční dílna a společné posezení. Lesní skřítci nám představují, co roste v lese.
 4. Výtvarná dílna, Čert a Mikuláš. Vánoční dílna, vyrábíme drobné dárečky a přání. Vánoční posezení, povídáme si o vánočních zvycích.

LEDEN

 1. Užíváme sníh, soutěže a stavby na sněhu, malování na sníh. Přírodovědné vycházky, staráme se o zvířátka v zimě. Sněhulákový týden. Celoroční hra – Fantomasovo sídlo a vynález.
 2. Pohádkový týden – kreslíme, dramatizujeme, čteme, vytváříme záložku do knihy. Sněhová galerie – vytváříme sochy ze sněhu. Záchrana Pohádkové říše – celoroční hra.
 3. Tvoříme ze sněhu – sochy, domečky. Lesní skřítci nás učí poznat, kdo kde v lese bydlí - pobytová znamení.
 4. Soutěžíme ve společenských hrách – týden bystrých hlaviček. Ptáci v zimě, pozorujeme ptáky, kteří u nás přezimují, hledáme v encyklopedii.

ÚNOR

 1. Vyrábíme karnevalové masky na karneval v ŠD. Relaxujeme při hudbě, četbě a poslechu. Celoroční hra – zelené jablko, dvojčata Hyacint a Karel.
 2. Týden zdravého životního stylu – jak znám své tělo. Sněhové obrazy a stopy ve sněhu – kreslíme do sněhu, vyšlapáváme obrázky. Záchrana Pohádkové říše – celoroční hra.
 3. Obrazy na sněhu. Lesní skřítci nás učí, kdo se čím v lese živí.
 4. Valentýnská dílnička – vyrábíme Valentýnky, pro ty, které máme rádi. Domácí mazlíčci – vyprávíme si o nich, prohlížíme fotografie, povídáme si, jak o ně pečujeme.

BŘEZEN

 1. Pozorování změn v přírodě, první květiny, broučci loučíme se se zimou, hrajeme turnaj v kuželkách. Celoroční hra – strýček Pompo.
 2. Výtvarná dílna – Velikonoce, jaro. Rozvíjíme slovní zásobu- didaktické hry. Záchrana Pohádkové říše – celoroční hra.
 3. Kamarádství – malujeme portrét spolužáka. Les a skřítci v pohádkách.
 4. Pozorujeme probouzející se jarní přírodu. Týden s knihou – moje nejoblíbenější kniha.

DUBEN

 1. Vyrábíme výrobky s velikonočními náměty, zvyky. Letíme na sraz čarodějnic. Celoroční hra – kouzelný plášť, princezna Xenie.
 2. Týden ochrany přírody – Den Země, třídíme odpad. Turnaj v kuželkách. Záchrana Pohádkové říše – celoroční hra.
 3. Velikonoční dílna – malujeme vajíčka a zdobíme perníčky. Poznávací hra s lesními skřítky – rostliny.
 4. Velikonoční dílničky – vyrábíme velikonoční dekorace. Den Země – třídíme odpad, čistá voda (koloběh vody) a zdravé ovzduší.

KVĚTEN

 1. Vyrábíme dárky pro maminky, babičky, tety - povídáme si, co pro nás znamenají. Hledáme tajemného skřítka a kouzelnou vílu. Celoroční hra -  Bystrozraký a pohádkové postavy.
 2. Výtvarná dílna – vytváříme dárečky pro maminky ke Dni matek, jak pomáháme mamince. Malá olympiáda – sportovní hry, dodržujeme pravidla při hrách a soutěžích. Záchrana Pohádkové říše – celoroční hra.
 3. Den matek – vyrábíme drobné dárečky pro maminky, povídáme si o rodině. Poznávací hra s lesními skřítky – živočichové.
 4. Vyrábíme dárečky ke Dni matek, vypravujeme si, jak mamince pomáháme. Kuličkiáda – učíme se hrát kuličky, soutěžíme

ČERVEN

 1. Vypravujeme si, co nás čeká o prázdninách. Slavíme Den dětí – narozeninová stezka. Celoroční hra – sedmimílové boty, princ Vilibald.
 2. Týden ke Dni dětí – zábavné hry, šipkovaná. Léto v pohybu. Záchrana Pohádkové říše – ukončení, vyhodnocení celoroční hry.
 3. Den dětí – hry, soutěže. Výprava do lesa za lesními skřítky.
 4. Den dětí – soutěžíme, hrajeme si, odměňujeme se. První pomoc – učíme se ošetřit drobná poranění, opakujeme tísňová volání.