Plán akcí MŠ 2017/2018

Kategorie

Plán akcí MŠ 2017/2018

Září

 • Chovatelská výstava – návštěva výstavy drobného domácího zvířectva
 • Divadelní představení v MŠ „Muzikantský rok“
 • Workshop v galerii – grafika, dílo Maxe Švabinského
 • Informativní schůzka pro rodiče

Říjen

 • Divadelní představení v KD Koruna „Krabička pohádek“
 • Výstava fotografií na radnici – výstava pana M. Ludvíka
 • Les v proměnách ročních období - podzim
 • Výstava v galerii – „Krajina Podkrkonoší“-fotografie
 • Podzimní slavnost – drakiáda, opékání buřtů – akce pro rodiny
 • Návštěva hospodářství paní Velichové

Listopad

 • Muzikohraní s Laďkou – hra na bubny, muzikoterapie
 • Beseda v knihovně dle nabídky
 • Putování po stopách sv. Martina – lidové tradice
 • Sportovní školička pro předškoláky – sportovní aktivity s trenéry

Prosinec

 • Výprava ke krmelci
 • Vystoupení dětí v domově důchodců
 • Adventní čas v MŠ s nadílkou – lidové tradice, posezení s rodiči a dětmi
 • Putování s vánoční kočkou

Leden

 • Cesta 3 králů – lidové tradice
 • Les v proměnách ročních období - zima
 • Ledové sochy – rybník v zimě
 • Divadlo v KD Koruna

Únor

 • Muzikohraní s Laďkou
 • Výuka plavání pro předškoláky
 • Masopustní veselice – lidové tradice

Březen

 • Předškoláci  ve škole – návštěva 1.třídy ZŠ
 • Vítání jara – lidové tradice, vynášení Morany
 • Beseda v knihovně – březen měsíc knihy

Duben

 • Velikonoční zvyky a tradice, výstava ČSŽ
 • Les v proměnách ročních období - jaro
 • Bitva na Gothardě – historie našeho města, akce pro rodiny
 • Muzikohraní s Laďkou

Květen

 • Výlet do ZOO Dvůr Králové – celodenní výlet, celá MŠ
 • Fotografování tříd, na tablo
 • Vystoupení ZUŠ Melodie
 • Zahradní slavnost

Červen

 • Indiánské léto v Miletíně – víkendová akce pro rodiny s víkendovým programem
 • Svatojánská noc, loučení s předškoláky