Plán akcí ŠD 2017/2018

Kategorie

ROČNÍ PLÁN AKCÍ ŠD 2017/2018

 

Akce a činnosti proběhnou v jednotlivých odděleních ŠD nebo společně (I. odd. Jarmila Horáčková, II. odd. Hana Vojtěchová, III. odd. Bc. Lenka Bartoníčková).

ZÁŘÍ     

I. Neposedná zebra - bezpečně do školy

Podzimníček – vyrábíme figurky z přírodnin

II. Já a moji kamarádi – udržujeme přátelské vztahy a komunikaci, kruh přátelství

Bezpečně do školy – týden s dopravními značkami, kreslíme dopravní prostředky

III. Vzpomínáme na prázdniny

My se máme rádi, my jsme kamarádi

Malujeme na kamínky

Povídáme si o bezpečnosti při cestě do školy a zpět

ŘÍJEN    

I. Dračkiáda – vyrábíme dráčky, soutěžíme

Halloweenský týden – výtvarné dílny

II. Kreslíme na asfalt – podzim v přírodě

Výtvarná dílna – práce s přírodninami

Halloween – výtvarné zpracování, zdobíme a vyřezáváme dýně

III. Kouzelná příroda – pozorujeme změny v přírodě

Kreativní dílna – vytváříme z přírodnin

4. 10. Světový den zvířat  - jak se staráme o domácí zvířata

LISTOPAD

I. Podzim – vyrábíme společnou koláž k ročnímu období

Adventní vazba – vyrábíme vánoční dekoraci, svícny s rodiči

II. Moje zdraví – správně se oblékáme, besedujeme o zdravé výživě, dodržování osobní hygieny

Modrobílý den – vítáme zimu

Mikulášská a čertí dílna

III. Strašidel se nebojíme, vyrábíme strašidýlka

Besedujeme na téma: Ten dělá to a ten zas tohle

Cvičíme si jazyk, jazykolamy, říkadla

PROSINEC

I. Od adventu do Vánoc – tematické dílny s tradicemi

Společně zpíváme koledy u vánočního stromku

II. Výtvarná dílna – Vánoce, adventní čas

Společně zpíváme u vánočního stromku

Vánoční posezení

III. Pečeme vánoční cukroví

Vyrábíme dárky pod stromeček

Uspořádáme vánoční besídku

LEDEN      

I. Zima – vyrábíme společnou koláž k ročnímu období

Bystré hlavičky – týden s rébusy, hlavolamy a tajenkami

II. Zimní radovánky – soutěžíme a hrajeme si na sněhu

Družinový slavík – pořádáme soutěž ve zpěvu

Sněhová galerie – vytváříme sochy ze sněhu

Jsem malíř – portrét kamaráda

III. Soutěžíme v netradičních hrách na sněhu

Barevný týden

Vyrábíme krmítka

ÚNOR         

I. Sněhuláci – soutěžíme o nejhezčího sněhuláka

Zimní radovánky – modelujeme zimní sporty a nejen to

II. Valentýn – vyrábíme dárky pro své blízké

Poznáváme naše město – znak města, důležité budovy a instituce

III. Projekt zdravé zuby – povídáme si o péči o náš chrup

Sestavujeme zdravý jídelníček, zdravý životní styl

Romantické a valentýnské ladění

BŘEZEN     

I. Jaro na chodníku – malujeme křídami

Velikonoční dílny – tematické vyrábění

II. Velikonoce, jaro – výtvarná dílna

Pořádáme turnaj v kuželkách

Jarní příroda – modelujeme ptačí hnízdo, vytváříme koláž

III. Kniha je můj kamarád – seznamujeme se s projektem Celé Česko čte dětem

Dramatizujeme jednoduché pohádky

Připravujeme se na Velikonoce

DUBEN      

I. Máme rádi zvířata – učíme se o mláďatech, čerpáme z knih

Jaro – vyrábíme společnou koláž k ročnímu období

II. Den Země – chápeme důležitost ochrany přírody

Pěstitelské pokusy – sledujeme klíčení semínek

Dramatizujeme pohádku

III. Den Země – třídíme odpad

Malujeme na chodník

Učíme se ošetřovat drobná zranění

KVĚTEN     

I. Ve zdravém těle zdravý duch – cvičíme a soutěžíme

Kuličkiáda

II. Vyrábíme dárky pro maminky, vyprávíme si, jak jim pomáháme

Kolektivní hry – učíme se dodržovat pravidla při hrách a soutěžích

Hrajeme minigolf

III. Vyrábíme přáníčka a dárky pro maminky

Souboje se nebojíme – soutěžíme v kuželkovém turnaji

Pořádáme atletický trojboj na hřišti

ČERVEN     

I. Obrázkobraní – soutěžíme a hrajeme si ke Dni dětí

Léto – vyrábíme společnou koláž k ročnímu období

II. Slavíme Den dětí – hrajeme si a soutěžíme

Hledáme poklad – šipkovaná

Malá olympiáda – malé sportovní hry

III. Den dětí – cukrárna ve školní družině, soutěže

Švihadlová princezna a Kuličkový král aneb není důležité vyhrát, ale zúčastnit se

Hledáme poklad v okolí školy - šipkovaná