Školská rada

Složení školské rady 2017/2018

Aleš Svoboda, starosta města - zástupce zřizovatele

Jana Bouzková - zástupce zřizovatele

Miloslava Černá - zástupce rodičů 

René Rejman - zástupce rodičů

Mgr. Lada Štěpánková - zástupce pedagogů

Mgr. Šárka Válková - zástupce pedagogů

 

VOLBA DO ŠKOLSKÉ RADY PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ 2018-2021 (1.5.2018 - 30.4.2021)

v souladu § 167 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon) a Volebním řádem pro volby členů do školské rady (usnesení RM Hořice č.14 ze dne 5.9.2005) stanovuji termín konání volby členů ŠR za pedagogické pracovníky školy na úterý 10. 4. 2018 a termín konání volby členů ŠR za zákonné zástupce žáků na čtvrtek 12. 4. 2018 (rodičovské schůzky), Mgr. Jan Sezima, ředitel školy.
 

Zápis z jednání školské rady ze dne 9. října 2017 naleznete zde

Zápis z jednání školské rady ze dne 14. října 2016 naleznete zde

Zápis jednání školské rady ze dne 31. srpna 2016 naleznete zde.