Šestá třída (A)

Jedinečný identifikátor třídy
1A/2014
Ročník
6

Sběr papíru - pozor změna

Datum konání akce

Cena výkupu komodity papíru poslední roky neustále klesá. Je to dáno přebytkem papíru v EU ( nevyváží se do Číny) a i přebytkem dřeva pro papírny. Situace je tedy taková, že ve školním sběru by měl být jen papír nejvyšší kvality, jakožto vstupní surovina do papíren (nejlepší cena). Společnost NAPOS, a.s. nás informovala, že nebude nadále vykupovat karton, jakožto odpad firem - je pro další zpracování nevhodný. Prosíme tedy rodiče o dodržování níže uvedených pravidel.

Vložil/aJan Sezima – 16. říjen 2019

A BUDEME TO VŮBEC UMĚT?

Datum konání akce

Šesťáci si přinesli pracovní rukavice, smirkový papír a kleště a v rámci hodin pracovních činností se měli alespoň pokusit co nejlépe  "vylepšit a zkrášlit" staré ptačí budky. Nejistota v jejich očích brzy vyprchala a všichni byli spokojeni s výsledkem svého snažení. Velký dík za to mají i od prvňáčků, kteří budky vystaví za okna svých tříd a pokud jim bude přát štěstí, možná v nich v zimě zahlédnou i ptačí jedlíky.

Šesťákům děkujeme.

Vložil/aMarcela Hornová – 14. říjen 2019