První třída (B)

Jedinečný identifikátor třídy
1B/2019
Ročník
1

Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčka

Datum konání akce

Prostřednictvím městské knihovny se naše první třídy zapojily do projektu  na podporu čtenářské gramotnosti Už jsem čtenář - knížka pro prvňáčky 2019/2020. Odměnou za úspěšné absolvování projektu bude pro děti knížka spisovatelky Lenky Rožnovské a ilustrátorky Andrey Popprové Katka a klokan ze šuplíku.

Vložil/aEva Bičišťová – 15. listopad 2019

Stavitelé města

Datum konání akce

Na chvíli jsme se proměnili ve stavitele a zábavnou formou jsme si vyzkoušeli stavět silnice podle plánu, navrhovat a hledat nejvhodnější umístění vybraných budov a nakonec postavené město správně do plánu zakreslit.

Vložil/aEva Bičišťová – 15. listopad 2019

Sběr papíru - pozor změna

Datum konání akce

Cena výkupu komodity papíru poslední roky neustále klesá. Je to dáno přebytkem papíru v EU ( nevyváží se do Číny) a i přebytkem dřeva pro papírny. Situace je tedy taková, že ve školním sběru by měl být jen papír nejvyšší kvality, jakožto vstupní surovina do papíren (nejlepší cena). Společnost NAPOS, a.s. nás informovala, že nebude nadále vykupovat karton, jakožto odpad firem - je pro další zpracování nevhodný. Prosíme tedy rodiče o dodržování níže uvedených pravidel.

Vložil/aJan Sezima – 16. říjen 2019