Všechny aktuality

Opět spolu - zahájili jsme nový školní rok

Datum konání akce

Sedmihorky 2020

Sbírka knih na dobrou věc

Datum konání akce

I letos pokračujeme ve spolupráci s nedalekým Ústavem sociální péče, k němuž chováme hlubokou úctu. A knihovničku je třeba obměnit novými tituly...:-)

Nuda? ...neznáme!!!

Datum konání akce

nuda

Opět jsme spolu

Datum konání akce

Jsme rádi, že můžeme být opět spolu.

Už máme odstužkováno!

Datum konání akce

První ročník pasování prvňáčků Na Daliborce dopadl na výbornou. O organizaci se postaral místní kroužek Parlamenťáků. Naše děti byly jako vždy úžasné a prvňáčci si to se svými rodiči užili. Po krátkých proslovech ředitele školy J. Sezimy a paní místostarostky J. Bouzkové, která přijala naše pozvání, uvítala na podiu svoje svěřence paní třídní učitelka Soňa Vrabcová, to vše za zvuků studentské hymny Gaudeamus igitur. Když naši nováčkové odříkali slavnostní slib, šlo se na věc. Kromě stužky si domů odnesli i malé dárečky. Počasí se vydařilo a my jsme moc rádi, že jsme akci, která si snad své pevné místo najde v pravidelném kalendáři, mohli uskutečnit. Velké díky patří učitelkám, která nachystaly občerstvení pro rodiče i nové členy naší školy, teď už OFICIÁLNĚ... :-)

UUUUUŽŽŽŽŽ TOOOOO ZAČALOOOOOO......:-)

Datum konání akce

Tak už je začátek září a v Parlamenťáčku už to zase žije a zvesela se vymýšlí...:-) V pátek se nás sešlo asi 15, dalších 15 nemohlo. Vypadá to slibně.... Vyhodnotili jsme vítěze v 5 kategoriích naší letní fotografické soutěže, absolvovali jsme krátké seznámení a adaptační hry a naplánovali si nejbližší akce. Původně jsme na týž den zamýšleli tolik vyhlášené přespávání ve škole, ale z hygienických důvodů jsme se nakonec rozhodli jinak.

Volby za námi!

Datum konání akce

Zákonné zástupce budeme kontaktovat před prvním zasedáním prostřednictvím el. ŽK. 

hztg

A jak to bude letos se školním parlamentem?

Datum konání akce

Letošní rok jsme po minulých zkušenostech pojali zase trochu jinak, abychom ještě více uspokojili hlad a zájmy našich žáků. Rozdělili jsme tedy naši dosavadní "činnost" na dvě samostatné organizace. ŠKOLNÍ (ŽÁKOVSKÝ) PARLAMENT bude fungovat jako poradní sbor. který může své nápady a připomínky přednášet vedení školy. Třídní učitelka vybere několik kandidátů, z nichž už zítra děti ve své třídě zvolí 2 zástupce do ŠP. Ti se pak budou scházet 4x ročně na zasedáních s koordinátory a ředitelem školy. Schůzky budou moci probíhat i tzv. na dálku, prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Tyto děti se jinak už do činnosti pro školu zapojovat nemusí, neboť z toho důvodu zřizujeme paralelní zájmový kroužek Parlamenťáček, jehož náplň v zásadě zůstává stejná jako v loňském roce. Děti mohou současně působit v obou organizacích! …

Nový školní rok

Datum konání akce

ChggbnFhjhvV novém školním roce přeji všem žáčkům III.B i jejich rodičům hodně radosti, úspěchů a především zdraví!

Informace o zahájení školního roku 2020/2021

Datum konání akce

Školní rok začíná 1. září 2020 ve školní budově v 8:00 h pro všechny žáky.

Prvňáčci vstupují do školy zadním vchodem ze dvora. Slavnostní zahájení povinné docházky žáků 1. třídy bude také od 8:00 h v přístavbě školy. Doprovodu žáků prvních tříd bude do budovy školy umožněn vstup pouze s nasazenou ochrannou roušku.

Ostatní žáci stráví první vyučovací hodinu ve svých kmenových třídách s třídními učiteli, kde obdrží další informace o průběhu prvního týdne. Zákonní zástupci a rodinní příslušníci žáků ostatních tříd budou do budovy školy vpuštěni pouze ve zvlášť odůvodněných naléhavých případech, a to s rouškou.

Žáci se první den nebudou přezouvat. Povinností každého žáka však bude desinfekce rukou. Bezdotykové přístroje s desinfekcí jsou…

Školní rok 2020/2021 se nezadržitelně blíží...

Datum konání akce

MŠMT 17.8. představilo manuál k provozu škol od září, společně to zvládneme!

https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari

škola

Jsme připraveni a těšíme se na nový školní rok!

Datum konání akce

Celé prázdniny jsme nezaháleli, vymalovali jsme všechny třídy ve škole, zrekonstruovali zbývající sociální zařízení a vybudovali zbrusu novou jazykovou učebnu za více než 2 miliony korun. Třídní učitelé vyzdobili a paní uklízečky dokonale uklidily celou školu. Jsme opět připraveni na nový školní rok!