Všechny aktuality

SBĚR PAPÍRU TENTO MĚSÍC ZRUŠEN!

Datum konání akce

.

Distanční výuka - pravidla a organizace

Datum konání akce

Od 19.10.2020 vstupuje v platnost směrnice základní školy s podrobnou charakteristikou pravidel a organizace distanční výuky na naší škole. Základní pravidla jsou:

- účast žáků na online hodinách distanční výuky dle zaslaných rozvrhů je povinná (probíhá přes Microsoft Teams)

- omlouvání absence se řídí školním řádem

- známky získané v průběhu distanční výuky jsou relevantním podkladem pro klasifikaci

- rodiče sledují aktuality v elektronické žákovské knížce v aplikaci Bakaláři

více v dokumentu Distanční výuka - pravidla a organizace ZDE

Výuka probíhá přes Microsoft Teams

Nový rozvrh platný do distančního vzdělávání

Kategorie
Datum konání akce

Od pondělí 19.10. přecházíme na fungl nový rozvrh platný pro účely distančního vzdělávání. Žáci se na schůzky s učiteli budou povinně přihlašovat přes platformu Microsoft Teams, omlouvání absence přes el. ŽK podle platných regulí. Žáci budou mít jen 3 )vyučovací hodiny denně, ve čtvrtek výjimečně třídnickou desetiminutovku, abych zkontroloval a vyhodnotil jejich stížnosti. :-) Tyto hodiny jsou na rozvrhu odlišeny tučným písmem. Ostatní předměty budou vyučovány přes zadávané úkoly. ZZ má možnost do systému kdykoli nahlédnout a zkontrolovat plnění úkolů své ratolesti. Buďte s námi a sledujte el. ŽK!

Pomáháme v boji s koronavirem

Datum konání akce

V Královéhradeckém kraji je 32 školských zařízení, která se starají o děti zdravotníků, záchranářů a dalších v první linii boje s koronavirem.

Jednou z určených škol je od středy 14.10. i Základní škola a Mateřská škola Na Daliborce, Hořice. Služba funguje každý den od 7 do 15:30 hodin a zatím o ni projevilo zájem 7 rodičů nejen z Hořic, ale i z Lázní Bělohrad a Miletína.

Služba není pouhým hlídáním, ale s dětmi se připravujeme na jejich online hodiny a mají možnost se jich na dálku ve svých školách účastnit. Procvičujeme učivo a po obědě ve školní jídelně se vracíme do školy, kde děti rozvíjejí jejich znalosti a dovednosti s jednou z našich asistentek nebo vychovatelek školní družiny.

Požadavky na péči o děti ve věku od 3 do 10 let předávají odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého…

Od středy 14.10.2020 bude škola pro všechny žáky zavřená.

Datum konání akce

Vládní opatření pro školy bude trvat do 23. října, následovat budou již vyhlášené pětidenní covidové prázdniny, které potrvají až do 1. listopadu. Děti by tak při příznivém vývoji mohly jít znovu do školy 2. listopadu.

Od středy 14.10.2020 přecházíme na distanční výuku

Datum konání akce

Na základě usnesení vlády ze dne 12. 10. 2020 dochází k úpravě výuky. S účinností od 14. 10. 2020. bude probíhat výuka všech žáků naší školy distanční formou – bez přítomnosti žáků ve škole.

Obědy ve školní jídelně mají všichni žáci automaticky od 14. 10. 2020 odhlášené. Aktuální informace o možnosti vydávání obědů sledujte na webových stránkách: http://jidelna.horice.org.

Ošetřování člena rodiny (OČR) tentokrát nepotvrzuje škola. Zařizuje si každý rodič sám na základě nového tiskopisu, který je ke stažení na https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd . Doklad o OČR odevzdává pak svému zaměstnavateli po ukončení uzavření škol.…

Od pondělí jsou ve škole na 2. stupni pouze třídy 6., 7.A a 8.A

Datum konání akce

Vážení rodiče,

s přihlédnutím k nařízení vlády ČR viz článek "Střídavá výuka na II. stupni" navštěvují školu v týdnu od 12. do 16.10. (účastní se prezenčního studia) žáci tříd 6., 7.A a 8.A. Ostatní třídy druhého stupně se budou účastnit distančního vzdělávání (zůstávají doma). V dalším týdnu se třídy vystřídají. On-line výuka bude tentokrát povinná, bude probíhat na platformě Microsoft Teams a bude se řídit instrukcemi a rozvrhem, který žáci obdrží nejpozději v pondělí od třídních učitelů. V rozvrhu budou zahrnuty všechny předměty, které se ve třídách vyučují, a to v jejich reálných časech (rozvrh bude velmi podobný jejich skutečnému rozvrhu bez odpoledního vyučování).

Jan Sezima, ředitel školy.

Střídavá výuka na II. stupni

Datum konání akce

sv

STŘÍDAVÁ VÝUKA DOČASNĚ PŘERUŠENA

Datum konání akce

asdffa

ÚDAJE JIŽ NEPLATÍ - Podle pokynů MŠMT a ředitele školy se výuka na II. stupni ZŠ, viz. ofic. info na stránkách školy, od pondělí 12.10. dělí na STŘÍDAVOU (PREZENČNÍ A DISTANČNÍ). Naše třída pokračuje normálně v prezenční výuce, tj, od 12.10. - 16.10. funguje normálně dle rozvrhu, s nasazenými rouškami. Na II. stupni ZŠ zůstávají třídy 6, 7.A a 8.A. (Na II. patře by tak s námi měla zůstat pouze jedna třída...). Hodiny TV a sportovní hry zůstávají nadále v režimu "nicnedělání a případné procházení po okolí..."
JE NUTNÉ, aby si dítka zajistila…

Práce s modelovací hmotou

Kategorie
Datum konání akce

Ve výtvarné výuce jsme se zabývali modelovací hmotou, od klasické modelíny, přes moderní samotvrdnoucí hmotu, přes domácí modelovací hmotu z domácích surovin, přes marcipán a fondán, až po ryze chemickou tekutou kotvu. Naši velcí, skoro dospělí deváťáci si celou hodinu krááásně modelovali. Jako za starých dětských let..........

Nouzový stav od pondělí 5.10.2020

Datum konání akce

Dle nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje č. 1/2020  od pondělí 5.10.2020 do neděle 18.10.2020 není na základních školách součástí vzdělávání zpěv a na II.stupni základních škol nejsou součástí vzdělávání sportovní činnosti. Výuka tělesné výchovy bude probíhat v souladu s nařízením v náhradním programu.

Jan Sezima, ředitel školy.