Všechny aktuality

Roušky i do školy!

Datum konání akce

Vážení rodiče, zákonní zástupci, 

s platností od čtvrtka 10. 9. 2020 je zavedena povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorách budov v celé České republice (tedy i ve škole).

Sledujeme další vývoj situace, o případných změnách budete informováni prostřednictvím elektronické žákovské knížky (Bakaláři)

rouska

Přehled prázdninových rekonstrukcí v naší škole

Datum konání akce

Rekonstrukce sociál. zařízení (budova ZŠ - celá severní část)

Adaptační kurz 6.třída - Ktová

Třídy
Datum konání akce

Tři dny jsme prožili společně v příjemném prostřední v Ktové pod Troskami. Vzájemně jsme se poznávali při společných aktivitách a vycházkách. I počasí nám přálo a tak se celý pobyt velmi vydařil. 

Opět spolu - zahájili jsme nový školní rok

Datum konání akce

Sedmihorky 2020

Sbírka knih na dobrou věc

Datum konání akce

I letos pokračujeme ve spolupráci s nedalekým Ústavem sociální péče, k němuž chováme hlubokou úctu. A knihovničku je třeba obměnit novými tituly...:-)

Nuda? ...neznáme!!!

Datum konání akce

nuda

Opět jsme spolu

Datum konání akce

Jsme rádi, že můžeme být opět spolu.

Už máme odstužkováno!

Datum konání akce

První ročník pasování prvňáčků Na Daliborce dopadl na výbornou. O organizaci se postaral místní kroužek Parlamenťáků. Naše děti byly jako vždy úžasné a prvňáčci si to se svými rodiči užili. Po krátkých proslovech ředitele školy J. Sezimy a paní místostarostky J. Bouzkové, která přijala naše pozvání, uvítala na podiu svoje svěřence paní třídní učitelka Soňa Vrabcová, to vše za zvuků studentské hymny Gaudeamus igitur. Když naši nováčkové odříkali slavnostní slib, šlo se na věc. Kromě stužky si domů odnesli i malé dárečky. Počasí se vydařilo a my jsme moc rádi, že jsme akci, která si snad své pevné místo najde v pravidelném kalendáři, mohli uskutečnit. Velké díky patří učitelkám, která nachystaly občerstvení pro rodiče i nové členy naší školy, teď už OFICIÁLNĚ... :-)

UUUUUŽŽŽŽŽ TOOOOO ZAČALOOOOOO......:-)

Datum konání akce

Tak už je začátek září a v Parlamenťáčku už to zase žije a zvesela se vymýšlí...:-) V pátek se nás sešlo asi 15, dalších 15 nemohlo. Vypadá to slibně.... Vyhodnotili jsme vítěze v 5 kategoriích naší letní fotografické soutěže, absolvovali jsme krátké seznámení a adaptační hry a naplánovali si nejbližší akce. Původně jsme na týž den zamýšleli tolik vyhlášené přespávání ve škole, ale z hygienických důvodů jsme se nakonec rozhodli jinak.

Volby za námi!

Datum konání akce

Zákonné zástupce budeme kontaktovat před prvním zasedáním prostřednictvím el. ŽK. 

hztg

A jak to bude letos se školním parlamentem?

Datum konání akce

Letošní rok jsme po minulých zkušenostech pojali zase trochu jinak, abychom ještě více uspokojili hlad a zájmy našich žáků. Rozdělili jsme tedy naši dosavadní "činnost" na dvě samostatné organizace. ŠKOLNÍ (ŽÁKOVSKÝ) PARLAMENT bude fungovat jako poradní sbor. který může své nápady a připomínky přednášet vedení školy. Třídní učitelka vybere několik kandidátů, z nichž už zítra děti ve své třídě zvolí 2 zástupce do ŠP. Ti se pak budou scházet 4x ročně na zasedáních s koordinátory a ředitelem školy. Schůzky budou moci probíhat i tzv. na dálku, prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. Tyto děti se jinak už do činnosti pro školu zapojovat nemusí, neboť z toho důvodu zřizujeme paralelní zájmový kroužek Parlamenťáček, jehož náplň v zásadě zůstává stejná jako v loňském roce. Děti mohou současně působit v obou organizacích! …

Nový školní rok

Datum konání akce

ChggbnFhjhv

 

V novém školním roce přeji všem žáčkům III.B i jejich rodičům hodně radosti, úspěchů a především zdraví!