Všechny aktuality

Zjišťování kyselosti a zásaditosti vodných roztoků

Datum konání akce

Žáci osmého ročníku vyzkoušeli, jak závisí barva indikátoru na kyselosti a zásaditosti látek.

Pimprlata

Třídy
Datum konání akce

Naše spolužačky se spolupodílely na výstavě "Pimprlata."

Obdivovali jsme šikovnost a nápaditost dětské tvořivosti.

https://gabica.rajce.idnes.cz/Pimprlata/

 

To je zákon, kámo!

Datum konání akce
  • Jak co nejúčinněji odmítnout nabízenou drogu?
  • Co je legální a co už nezákonné?
  • Kde je hranice mezi přestupkem a trestným činem?
  • Jak se liší krádež od loupeže?

Těmito a dalšími otázkami se zabývá návazný program „To je zákon, kámo!", který navazuje na „vlakový příběh". Žáci sledují tento příběh z nové perspektivy policejních týmů. V rámci soutěžení jednotlivých skupin se dozvídají více o okolnostech vzniku drogové závislosti, možnostech její léčby i rizicích trestně právních následků. Cílem programu je prohloubit diskusi o rizicích závislostí, zvýšit u cílové skupiny motivaci ke zdravému životnímu stylu a zároveň zvýšit povědomí o trestně právní odpovědnosti. Žáci navíc dostávají příležitost uvědomit si, že problematika drog není záležitostí vzdálenou, ale mohou se s ní setkat i…

Exkurze v Miletě

Datum konání akce

lkjŽáci osmých tříd navštívili firmu MILETA, seznámili se s provozem a činností výrobního podniku, prohlédli si sklady, tkalcovny a další prostory.

Třídní schůzky

Datum konání akce

Třídní schůzky a individuální konzultace s učiteli se konají ve čtvrtek 12. dubna 2018.

I. stupeň v 16 hodin

II. stupeň v 16.30 hodin.

V průběhu schůzek proběhne také schůze výboru a členů SRPŠ a uskuteční se volby do Školské rady (hlasovací lístky dostanete na třídních schůzkách)

Volby do školské rady 10. a 12. 4. 2018

Datum konání akce

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY PRO FUNKČNÍ OBDOBÍ 2018-2021 (1.5.2018 - 30.4.2021)

v souladu s § 167 zákona 561/2004 Sb.(školský zákon) a Volebním řádem pro volby členů do školské rady (usn. RM Hořice č.14 ze dne 5.9.2005)

se konaly volby zástupců pedagogických pracovníků do školské rady v úterý 10. 4. 2018

zvoleni byli: Mgr. Lada Štěpánková    a    Mgr. Šárka Válková

se konaly volby z řad zákonných zástupců žáků do školské rady ve čtvrtek 12. 4. 2018

zvoleni byli: Mgr. Petra Sirotková, Dis.     Miloslava Černá

Dopravní hřiště podruhé

Datum konání akce

Byl to příjemný sluníčkový den... a jízdu všichni zvládli v pohodě : )

Hrajeme si na zahradě..

Kategorie
Datum konání akce

Bábovičky, tunely, hrady,...kočárky...průlezky...vláčkodráha...kameniště...hra s míčem...malba vodou, barvami...kresba křídou...sluníčko, pohodička - naše zahrádka...

Beseda v knihovně

Datum konání akce

V úterý 10. dubna jsme navštívili Městskou knihovnu a pobesedovali o knížce Robinson Crusoe.

Výsledek obrázku pro robinson crusoe

Plavecký kurz

Datum konání akce

My se vody nebojíme, hlavu klidně potopíme.:-)

Řemesla

Datum konání akce

Povídáme si o řemeslech...kdo co umí?...kdo je to sladovník?...co je to mláto?...kde najdeme v Hořicích ševce a k čemu potřebuje kopyto?...hrajeme si na tkadleny a tkalce...šijeme šatičky a košile, tak jako švadlenka...a zpíváme si - to aby nám šla práce lépe od ruky...

Uklízeli jsme Česko

Třídy
Datum konání akce

Pomáhali jsme uklidit naše milé město.

https://gabica.rajce.idnes.cz/Uklizeli_jsme_Cesko/