Jazykový pobyt

Týden s rodilým mluvčím Jesse B. Moore z USA

Datum konání akce

Ve dnech 20.3. - 24.3. 2017 probíhá v naší škole týden s rodilým mluvčím z USA. Letos naše studenty bude inspirovat Jesse B. Moore, který pochází z Kalifornie. Žáci si osvojí nové komunikační dovednosti v anglickém jazyce, vyzkouší nové aktivity, scénky a hry. Kurz probíhá každý den od 8 do 13.30, 5 dní v týdnu. 

Vložil/aJan Sezima – 9. březen 2017

Výuková metoda CLIL

Datum konání akce

S podporou MAS Podchlumí vyučující angličtiny, Mgr. Lenka Dytrychová a Mgr. Lada Štěpánková, v polovině února navštívily ZŠ Antonínskou v Brně. Důvodem návštěvy byla moderní metoda pro výuku cizích jazyků, tzv. metoda CLIL. Po přátelském přijetí a konzultaci k této metodě i k evropským projektům zaměřeným na cizí jazyky následovala hospitace v hodině matematiky. Po zhlédnutí výuky jsme rozebíraly použité formy a pracovní postupy v hodině, vyučující nám zodpověděla naše dotazy a upozornila nás na některá úskalí CLILu. Podělila se s námi své zkušeností a postřehy. Tato metoda nás opravdu nadchla a utvrdila ve správnosti směru, kterým bychom se rádi ubírali. Skrývá se za ní sice hodně pedagogické práce, avšak výuka cizího jazyka v částech hodin jiného, nejazykového předmětu je pro nás a naše žáky velmi inspirativní. Jsme přesvědčeni, že i přínosná. LŠ

Vložil/aJan Sezima – 22. únor 2017

Angličtina s Neilem Davisem

Datum konání akce

V pátek 10. února navštívil naší školu anglický lektor Neil Davis se svým programem Angličtina s Britem. Neil žáky celé školy, kteří se na etapy vměstnali do naší tělocvičny, zábavným způsobem seznámil s geografií a historií Velké Británie. Děti odcházely ze setkání plné dojmů a opět si uvědomily, jak důležitá pro život angličtina je.

Kdo je Neil Davis? http://hradecky.denik.cz/zpravy_region/o-rozhodnuti-odejit-do-ceska-nei…

Vložil/aJan Sezima – 20. únor 2017