Příroda

Všechny věci související s přírodou blízkou i dalekou. 

Den Země

Datum konání akce

Dne 25.4.2019 se naše škola jako již tradičně zapojí do celosvětového projektu na ochranu přírody s názvem Den Země. Každá třída bude mít své ekologické téma, na  kterém bude celé dopoledne intenzivně pracovat. Žáci se budou například zabývat odpady a jejich tříděním, obnovitelnými zdroji, odlišností ekosystémů, živočichy žijícími na naší planetě nebo ochranou přírody  a vlivem člověka na ni. Na závěr ve 12:30 bude slavnostní vysazení stromů před naší školou. A protože držíme za jeden provaz, přijdeme všichni v zeleném tričku.      

Vložil/aIveta Jágrová – 23. duben 2019

Den Země

Třídy
Datum konání akce

Téma - LES

Kdo má možnost, přijďte oblečeni v zelené barvě :)

                       

S sebou: penál, nůžky, lepidlo

Vložil/aKristýna Moravcová – 18. duben 2019