Abeceda peněz - JARMARK!

Datum konání akce

Tříměsíční projekt našich páťáků s Českou Spořitelnou vyvrcholil jarmarkem ve středu 27.11. od 14 do 17 hodin na pobočce České Spořitelny v Hořicích.

jarmark

Dnešním dnem jsme ukončili téměř tříměsíční projekt Abeceda peněz. Krásné vydařené odpoledne bylo završením mnoha hodin práce a především spolupráce naší malé firmy Ohnivá pětka. Vydělaná částka bude využita na vytoužený společný výlet na rafty, vymezené částky věnujeme na charitativní příspěvek pro denní stacionář Klokan Hořice a Ondru Duška. Chtěla bych poděkovat všem dětem, které pracovaly v plném nasazení až dokonce, velký dík patří rodičům, bez kterých bychom jen těžko zvládli dojít až sem, kolegům že školy za pomoc, zároveň děkuji vedení školy za plnou podporu a důvěru. Dnes jsme odcházeli šťastní, plní zážitků a obohacení o cenné zkušenosti ve  světě finanční gramotnosti. Mgr. Soňa Vrabcová.

Vložil/aJan Sezima – 25. listopad 2019