Všechny aktuality

Mraveneček v lese

Kategorie
Datum konání akce

badatelské aktivity v přírodě...….my zvládneme v pohodě...……...nás to prostě baví...….ani déšť nás nezastaví...…..broučci, mušky , mravenci...………... žížaly i kytičky...………..a my šikovné dětičky

Měsíc KVĚTEN

Kategorie
Datum konání akce

Téma měsíce: Život v trávě - mravenec, bylinné patro

Výchova ke ctnostem: citlivost

Akce měsíce:

každou stř Plavání předškoláků

Po 13.5. Muzikohraní s Laďkou

Stř 29.5. Slavnost v parku spojená s loučením s předškoláky

Pá 31.5. - Ne 2.6. Indiánské léto v Miletínských Lázních - akce pro rodiny s dětmi (zájemci, nahlašte se ve                                své třídě)

Čt 6.6. Výlet do hvězdárny v Jičíně (přírodní zahrada, hvězdárna, opékání buřtů)

Fotografování tříd

Výstava v galerii plastik

Výpravy do přírody spojené s badatelskými aktivitami

 

Čarodějnice

Kategorie
Datum konání akce

Mystika.....magie......kámen rázem ožije...………….klektáky.....páráky…..kančí kůže.....lektvar nám uvařit pomůže...….přidáme žabí oči...……….všechno se s námi zatočí...….čarodějnický rej...………….nám je spolu vždycky hej

Projektový den-čarodějnice

Datum konání akce

Celý den jsme se učili v čarodějnickém převleku, seznámili se s tradicemi spjatými s filipojakubskou nocí, plnili čarodějnické úkoly a naučili se veselou písničku o ježibabách.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2681132525295301&id=805795202829052

Návštěva hořického MUZEA

Kategorie
Datum konání akce

Už to víte? Hořické muzeum je po dvou letech rekonstrukce znovu otevřené! A tak se předškoláci vypravili na průzkum...A stálo to za to! K vidění je toho mnoho...děti obdivovaly nástroje z pravěku, kamennou činku, maketu hořického portálu, aktivně prozkoumávaly všechny interaktivní prvky - hmataly, otáčely, malovaly, posouvaly, otvíraly...Návštěvu muzea všem vřele doporučujeme!

Řítíme se do finále olympijského víceboje

Datum konání akce

Celoškolní sportovní projekt se pomalu blíží své závěrečné fázi, kdy všichni tělocvikáři dopisují poslední výsledky do tabulek. Právě nyní, z celkového počtu 261 zapojených žáků jsme zapsali u stého v pořadí SPLNĚNO pro všech 8 olympijských disciplín a zařadili jsme se tak do losovacího koše o podzimní olympijský trénink se známým českým sportovcem. Velké díky všem učitelům, ale stihneme-li vyplnit dalších sto žáků do 30.4., naše šance v osudí se ještě razantně zvýší. Poslední termín pro zisk diplomu je pak 31. května. Těšte se na report ve šk. časopise Dalibor.

Čarodějnice

Třídy
Datum konání akce

Jak jsme čarovali......

 

                             

DÁME SI DO NOSU

Datum konání akce

Vždy je co slavit .. zvládnutí přijímacích zkoušek, získaný pohár ve fotbalovém turnaji, úspěch v IQ testech, jarní sluníčko, kamarádství ... každý co chce.

Den Země

Datum konání akce

Letos stejně jako každý rok jsme slavili Den Země projektem, do kterého se zapojila celá škola. Téma naší třídy bylo: Živočichové naší planety. Nejprve jsme se seznámili s kontinenty a oceány, poté s nejznámějšími ekosystémy naší planety. Každý žáček měl své předem vybrané živočichy, k nim vyhledával a zapisoval potřebné informace. Nakonec si žáčci navzájem jednotlivé živočichy představili a podle získaných informací umístili na mapu. Odměnou za pilnou práci jim byly zábavné úkoly a hry v parčíku před školou, které si pro ně přichystali spolužáci z devátých tříd. Děkujeme!

Den Země 2019

Datum konání akce

" "

DEN ZEMĚ

Datum konání akce

Naše Země nás potřebuje. 

Den Země 2019

Datum konání akce

 

" "