Všechny aktuality

Den Země

Kategorie
Datum konání akce

Náš projektový den měl téma "Les". Po krátkém úvodním zamyšlení nad tím, co všechno si pod tímto slovem můžeme představit, jsme vyrazili do terénu. Každý měl za úkol vytvořit "paletu lesa". Následovaly "lesohrátky", kdy děti plnily nejrůznější úkoly - luštily, počítaly, sestavovaly, hrály si i hledaly v odborné literatuře. Nakonec jsme přihlížely slavnostnímu zasazení lip na pozemku před naší školou.

Bitva na Gothardě

Kategorie
Datum konání akce

bitva.....tradice.....kalichy.....papírové koule létají vzduchem....bratr Jan.....přijde i Čenda....letos stejně jako vloni....vítězíme společně....žádné války....mladí...staří....slunce září....užijeme si to spolu.....na závěr buřtíky

Den Země

Datum konání akce

V pátek 20. dubna jsme si připomněli Den Země a ve skupinách vytvořili výukové tabule o podnebných pásech. Uvědomili jsme se, které druhy rostlin a živočichů v nich žijí a kterým hrozí vyhynutí. Zapřemýšleli jsme, jak tomu zabránit či předcházet. Nakonec jsme využili odpadky jako stavební materiál pro poněkud avantgardní umění :-)

Zápis do 1. tříd

Datum konání akce

Ve dnech 19. - 20.4. proběhl na naší škole zápis do 1. tříd. Všem zúčastněným páťákům děkujeme za skvělou výpomoc. 

Den Země

Datum konání akce

V pátek se nám úžasně vydařilo počasí a skvělá byla i průzkumná trasa přírodou. Po cestě jsme si opakovali vědomosti posbírané během celého školního roku a týkaly se různých ekosystémů v okolí našeho města. Nejvíc se ale děti soustředily na focení krásy přírody, aby na konci dne vybraly ten nejpoutavější snímek do naší třídní fotografické soutěže.

Den Země

Datum konání akce

Náš Den Země jsme "oslavili" samozřejmě jak jinak než v přírodě. Téma bylo LES. Nejdříve jsme museli uspět v matematickém úkolu, aby indicie, které jsme tím získali, pomohly k vytvoření krásného plakátku. Pak jsme se vydali na dobrodružnou cestu kolem Bystřice. Zdolávali jsme přírodní překážky a sbírali dary přírody. Nakonec jsme ještě každý vyslovil přání naší planetě Zemi.

Den Země

Kategorie
Třídy
Datum konání akce

Ochrana přírody - Naše planeta

 

                                    

 

DEN ZEMĚ 2018

Datum konání akce

Již tradiční Den Země se uskutečnil na naší škole v pátek 20.4.2018. Kromě projektového dne zaměřeného na ochranu životního prostředí, třídění odpadu, ekologii a aktivní zkoumání přírody jsme opět vysazovali. Tentokrát 2 vzrostlé lípy srdčité (Tilia cordata) v průčelí budovy, které nahradily ty původní a mohly by vstup do areálu školy zdobit po několik desítek, možná stovek dalších let. Lípy, jako symbol národa u příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa. Poděkování patří žákům a pedagogů základní školy za pomoc a Matce přírodě za krásné počasí, které v průběhu celého dne panovalo.

Sázení lip

Datum konání akce

Při příležitosti výročí vzniku samostatného Československa a Dne Země vysadíme v průčelí budovy naší školy opět 2 lípy srdčité. Srdečně zveme veřejnost v pátek 20.4.2018 ve 12.30 h

lípy

Zápis do 1. tříd - "Cesta kolem světa"

Datum konání akce

Vážení rodiče, milé děti.

Rádi bychom Vás pozvali k zápisu do 1. tříd na naší škole. Vypravíte se s námi na cestu kolem světa, seznámíte se s budoucími učiteli i spolužáky. Jsme připraveni pro Vás otevřít dvě první třídy. Přijímáme děti ze všech spádových oblastí i z okolí Hořic. Od září se na prvňáčky těší třídní učitelky Gabriela Cardová a Petra Šťovíčková.

zápis

Více info na http://www.horice.org/zapisy-deti-do-prvnich-trid-horickych-zakladnich-…

Malí zahradnící

Kategorie
Třídy
Datum konání akce

Sázíme kedluben...salát...macešky...sejeme semínka...ředkvičky...řeřichy...zaléváme...pozorujeme...hrajeme si se šnečí rodinkou...

Fandili jsme našim

Třídy
Datum konání akce

Fandili jsme našim fotbalistům.

https://gabica.rajce.idnes.cz/Nasi_fotbalisti/