Distanční výuka - pravidla a organizace

Datum konání akce

Od 19.10.2020 vstupuje v platnost směrnice základní školy s podrobnou charakteristikou pravidel a organizace distanční výuky na naší škole. Základní pravidla jsou:

- účast žáků na online hodinách distanční výuky dle zaslaných rozvrhů je povinná (probíhá přes Microsoft Teams)

- omlouvání absence se řídí školním řádem

- známky získané v průběhu distanční výuky jsou relevantním podkladem pro klasifikaci

- rodiče sledují aktuality v elektronické žákovské knížce v aplikaci Bakaláři

více v dokumentu Distanční výuka - pravidla a organizace ZDE

Vložil/aJan Sezima – 16. říjen 2020