Přejít k hlavnímu obsahu

Historie školy Na Daliborce

Kategorie

Budova školy krátce po dostavění

zdroj fotografie www.50801.cz

O postavení druhé obvodní školy v Hořicích bylo rozhodnuto 15. dubna roku 1902. Stavba nové školní budovy byla již nevyhnutelná - ve školním roce 1902/03 hořické školy navštěvovalo 1508 žáků! Stavba budovy byla podle plánů profesora Josefa Lhoty zahájena 30. května, do poloviny června byly vyhloubeny základy a pracovalo se až do 21. října, kdy byla stavba zazimována. Jak jen počasí na jaře dovolilo, práce pokračovaly, a to takovým tempem, že 16. července mohla být dokončená budova odevzdána pro potřeby výstavnímu výboru Hospodářské, průmyslové a umělecké výstavy českého severovýchodu v Hořicích. Slavnostní zahájení této výstavy, jejímž čestným předsedou byl Jan, hrabě z Harrachů, se uskutečnilo 26. července 1903. Až do 13. září, kdy tato významná akce definitivně skončila, si Hořice užívaly své "týdny slávy". Součástí úspěšné výstavby byla řada dílčích akcí, město se stalo místem setkání lidí různých profesí a zájmů. V Hořicích tehdy rokovali lékaři, kloboučníci i českoslovanští spiritisté. Všechny expozice, umístěné ve školní budově, která byla impozantním vstupem do Smetanových sadů a tím i celé výstavy, tehdy zhlédl i slavný hořický rodák, pražský primátor Vladimír Srb.

První školní rok v nové budově tak začal s malým zpožděním. Úřední prohlídka, dnes bychom řekli kolaudace, nové budovy se konala 24. září. Slavnost svěcení o pár dní později, 28. září, v den svátku sv. Václava. Začala v 10 hodin mší svatou v chrámu Narození Panny Marie. Poté se vydal průvod ke škole, kde byl hlavním řečníkem starosta města a předseda městské školní rady Alois Tomsa. Dětem připomněl, že se "rodičům mají odvděčit pilností, mravným chováním a v dalším životě poctivou prací a vlastenectvím", kantorům kladl na srdce, aby "vychovávali charaktery zaujaté pro pravdu, krásu a poctivost". Budovu, v níž se má "mládež čit Boha znáti a vlast svou milovati" vysvětil starší kaplan P. František Melichar a pod svou ochranu převzal ředitel školy Josef Černý.

Je potěšitelné, že i po tolika letech slouží Daliborka témuž účelu, pro nějž byla vybudována. Ve školním roce 2023/2024 navštěvuje školu 303 žáků, kteří jsou rozděleni do čtrnácti tříd. Jejich vzdělávání mají na starosti 3 učitelé, 20 učitelek, 7 asistentek pedagoga a 6 vychovatelek ve školní družině.

Protektorát Čechy a Morava