Mateřská škola – aktuální informace

Provoz mateřské školy je rozhodnutím ředitele na základě zprávy Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje z důvodu výskytu onemocnění Covid-19 

od 22.2. do 1.3.2021 přerušen!

V tomto týdnu bude probíhat intenzivní desinfekce prostor MŠ. Děkujeme za pochopení, jsme v tom s Vámi!

MŠ bude opět otevřena v úterý 2.3.2021 své dítě přihlaste k docházce nejpozději v pondělí 1.3. do 9:30 h

Z důvodu uzavření naší mateřské školy zveřejňujeme informaci pro rodiče, kteří zůstávají s dítětem doma.

Každý rodič, který zůstane se svým dítětem z důvodu uzavření mateřské školy doma má nárok na ošetřovné. Zaměstnavateli pouze ohlásí (telefonicky, mailem, přes obvyklý komunikační kanál) informaci, že zůstává s dítětem doma. na konci měsíce si vytiskne vyplněný formulář na https://eportal.cssz.cz/fas/formservice/filler.open?DocID=1275644639, zaškrtne dny, kdy čerpal ošetřovné a spolu s výkazem práce jej předloží zaměstnavateli. Jedná se o čestné prohlášení, tudíž potvrzení školy není vyžadováno.

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu
https://www.cssz.cz/-/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi-rodicum-staci-v…

 

Vítejte na stránkách mateřské školy Na Daliborce. Název našeho školního vzdělávacího programu  je ,,HAKUNA  MATATA“ aneb ,,buď šťastný“,protože jen šťastný člověk rozdává štěstí dál. Hlavním cílem našeho vzdělávání je uvědomění si, že každá živá bytost je vlastně součástí velkého celku a to našeho životního prostředí, přírody, která nás obklopuje. Je důležité připomínat dětem naší slovanskou historickou příslušnost, budovat v nich národní hrdost, ale i všeobecnou starostlivost o naší krásnou planetu. Proto je důležité pěstovat v dětech lásku k přírodě a probouzet v nich zájem o veškeré dění v ní. Při výchově v naší MŠ jsou využity prvky alternativního vzdělávání ( Waldorf, Montessori) ale i program ,,Začít spolu“. V naší pestré nabídce jsou i další zajímavé činnosti jako 

mš

školka