Prevence rizikového chování

Metodik prevence

řeší nevhodné a rizikové projevy chování žáků

problémy v třídním kolektivu, šikanu, agresivní chování ke spolužákům, záškoláctví, kouření, užívání alkoholu, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, netolismus

zajišťuje prevenci rizikových jevů a napomáhá jejich nápravě

provádí orientační šetření ve třídách, pracuje s třídním kolektivem

poskytuje poradenské služby žákům i jejich zákonným zástupcům

 

metodička prevence: Mgr. Šárka Válková

konzultační hodiny:

úterý 11.00 - 11.40 ve sborovně školy + kdykoliv po předchozí domluvě na

s.valkova@nadaliborce.cz nebo přes elektronickou ŽK

prevence

Aktuality prevence

"Nenech to být" - program proti šikaně

https://www.nntb.cz/s/bjc11