Přejít k hlavnímu obsahu

Naší prioritou jsou odborné učebny

Datum konání akce

Po kompletní výměně oken a dveří o hlavních prázdninách v roce 2019, modernizaci sociálních zařízení a vybudování moderní jazykové-IT učebny o hlavních prázdninách 2020, výstavbě bezbariérového WC a výsadbě dřevin na prostranství před školou v letech 2020 - 2021 a kompletním přebudování školního sportovního hřiště v červenci až srpnu 2021 před námi stojí opět veliká výzva. V současné době máme na stole nejen studii, ale taky kompletní projekt vybudování půdní vestavby včetně rekonstrukce střešní krytiny. V podkroví školy by měly v souladu se strategií školy a aktualizací strategického rámce MAP 2021+ MAS Podchlumí vzniknout odborné učebny chemie/fyziky, environmentální badatelna a ateliér pro výuku výtvarné výchovy. Spojením dvou takových učeben by měl navíc vzniknout velkoprostor/aula pro cca 80 žáků pro pořádání kulturních představení, přednášek a workshopů. Součástí projektu jsou taky kabinety, sklady pomůcek, WC pokrývající navýšení kapacity školy, bezbariérový přístup do 3.NP – výtah a moderní požárně-bezpečnostní řešení celé budovy včetně přístavby. Ke dnešnímu dni máme projekt včetně položkového rozpočtu včetně AV techniky a vybavení podaný na stavebním úřadě. V tuto chvíli jsme naplnili veškeré požadavky výzev z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) a čekáme na datum 30. 9. 2022, kdy bude ve 14 hodin spuštěn příjem žádostí IROP do výzvy vybudování odborných učeben zkvalitnění infrastruktury základních škol. Celkové náklady na rekonstrukci podkroví se v důsledku současné ekonomické situace vyšplhaly na cca 35 milionů, 80 - 90% uznatelných nákladů by se ale mělo čerpat z dotace. Držte nám palce!

Vložil/aJan Sezima – 20. září 2022