Organizace prvního týdne ve škole

Datum konání akce

škola

Pondělí 3. 9., 8.00 – 9.00 hod.

8.00  Slavnostní zahájení školního roku

Úterý 4. 9., 8.00 – 10.45 resp. 11.40 hod.

1. st. ZŠ 3 vyučovací hodiny, 2.st. ZŠ 4 vyučovací hodiny - třídnické práce

Středa 4. 9.2018

výuka podle rozvrhu bez odpoledního vyučování, od čtvrtka 5.9.2018 výuka dle platného rozvrhu

Vložil/aJan Sezima – 29. srpen 2018