Plán akcí 2019/2020

Kategorie

ROČNÍ PLÁN AKCÍ ŠD 2019/2020      

Akce a činnosti proběhnou v jednotlivých odděleních ŠD nebo společně ( I. odd. Jarmila Horáčková, II. odd. Hana Vojtěchová, III. odd. Bc. Lenka Bartoníčková, IV. odd. Mgr. Petra Sirotková). III. oddělení bude školním rokem provázet celoroční hra Vzhůru na palubu, děti z II. oddělení celoroční hra Záchrana Pohádkové říše, dále budou děti z II. oddělení celý školní rok zjišťovat, kolik měří, hodnoty zapisovat a sledovat, jak rostou.

 

ZÁŘÍ   

 1. Sluníčkový den

Nezbedná zebra 1 – bezpečně do školy

 1. Dopravní týden – bezpečně do školy, řešíme dopravní situace, správně přecházíme

Sportujeme venku, dokud nám to počasí dovolí – hry na hřišti

Seznamujeme se, navazujeme přátelské vztahy pomocí společných her

Celoroční hra – Záchrana Pohádkové říše

 1. Tvoříme pravidla chování, navazujeme přátelské vztahy za pomoci společných her

Povídáme si o cestě do školy a cestě domů, základy bezpečnosti

Celoroční hra – Výcvik námořníků

 1. Vzpomínáme na prázdniny – malujeme zážitky

Seznamujeme se se zajímavými místy naší vlasti, která jsme navštívili

 

ŘÍJEN

 1. Jablíčkový den – ve zdravém těle zdravý duch

Halloween – dílničky

 1. Moje rodina, čím chci být, čím jsou moji rodiče - pantomima

Týden v podzimní přírodě – vytváříme obrazce z přírodnin, pracujeme s přírodninami, mandaly

Celoroční hra – Záchrana Pohádkové říše

 1. Pozorujeme přírodu okolo nás, jak se mění stromy, využíváme listy a plody

Stavíme z přírodních materiálů

Celoroční hra – Větrný ostrov

 1. Naše město – na vycházkách hledáme zajímavosti, navštívíme informační centrum

Dopravní prostředky – rozlišujeme je, opakujeme dopravní značky. Besedujeme o bezpečné jízdě na kole, o slušném chování při cestování

Jak bychom se zachovali, kdybychom se ztratili

 

LISTOPAD

 1. Dílna v přírodě – vyrábíme z přírodnin

Adventní vazba

 1. Týden rozvoje dobrých vztahů – hry pro rozvoj komunikace mezi dětmi

Mikulášská a čertí dílna

Celoroční hra – Záchrana Pohádkové říše

 1. Hrajeme sociální hry na rozvoj tolerance, vnímání odlišnosti každého člověka

Zamykáme les, podzimní výpravy do přírody

Celoroční hra – Ostrov pirátů

 1. Čteme rádi – představujeme si naše oblíbené knihy

Sbíráme přírodniny a vyrábíme z nich

 

PROSINEC

 1. Čertí rej

Vánoční dílničky

 1. Adventní čas – výtvarná dílna – Vánoce

Celoroční hra – Záchrana Pohádkové říše

Vánoční posezení

 1. Mikulášské rejdění, hry , tanec, soutěže

Vyrábíme přáníčka, výrobky s vánočními náměty

Celoroční hra – Ostrov trosečníků

 1. Vánoční tvoření – hvězdy z papíru, přáníčka

Zdobíme perníčky

Vánoční posezení

 

LEDEN

 1. Týden bystrých hlaviček

Stopy ve sněhu

 1. Pohádkový týden – kreslíme, čteme, dramatizujeme, tvoříme záložku do knihy, celoroční hra – Záchrana Pohádkové říše

Sněhová galerie – vytváříme sochy ze sněhu

Modrobílý den

 1. Vyrábíme dárky k Valentýnu

Relaxujeme při četbě, hudbě, poslechu

Celoroční hra – Zimní ostrovy

 1. Rodina – jak  rádi trávíme volný čas – povídáme si, malujeme, předáváme si tipy na výlety

Máme rádi přírodu – poznáváme ptáky, hrajeme hry se zvířaty, hledáme v encyklopedii, poznáváme mláďata zvířat

 

ÚNOR

 1. Nezbedná zebra 2 – dopravní značky

Putujeme za pohádkou

 1. V zdravém těle zdravý duch – týden zdravého životního stylu, zdravý jídelníček

Celoroční hra – Záchrana Pohádkové říše

Sněhové obrazy – kreslíme do sněhu, vyšlapáváme jednoduché obrázky

 1. Luštíme kvízy, hádanky, doplňovačky se zimní tematikou

Soutěžíme na sněhu, bojujeme, vytváříme stavby ze sněhu

Celoroční hra – Ostrov žraloků

 1. Poznáváme naše smysly – hmatová soutěž

Povolání – představujeme si různé profese, předvádíme pantomimou, zajímáme se o služby v našem městě

 

BŘEZEN

 1. Týden s knihou

Velikonoční dílničky

 1. Velikonoční čas – výtvarná dílna – Velikonoce, jaro

Celoroční hra – Záchrana Pohádkové říše

Turnaj v kuželkách

 1. Povídáme si o zdravém životním stylu a vitamínech

Pozorujeme změny v přírodě, první květiny

Celoroční hra – Perlový ostrov

 1. Velikonoční tvoření – malujeme vajíčka, zdobíme perníčky

Hrajeme hry na procvičení paměti, pozornosti a postřehu, didaktické hry, jazykolamy

 

DUBEN

 1. Týden ochrany přírody

Vyrábíme ke Dni matek

 1. Týden ochrany přírody – Den Země, sledujeme jarní přírodu, třídíme odpad

Máme rádi zvířata – jak pečujeme o naše domácí zvířata, kreslíme je

Celoroční hra – Záchrana Pohádkové říše

 1. Vytváříme výrobky s velikonočními náměty, zvyky, koledy

Připomínáme si důležitost třídění odpadů

Celoroční hra – Velikonoční ostrovy

 1. Naše tělo – jak ho známe, co je stres, co je zdravá strava, poznáváme naše smysly – chuťová hra

Hrajeme si na malíře – kreslíme portrét kamaráda

 

KVĚTEN

 1. Netradiční olympiáda

Nezbedná zebra 3 – bezpečně při hrách

 1. Výtvarná dílna – vyrábíme dárečky pro maminky ke Dni matek, povídáme si, jak jim pomáháme, co je rodina

Malá olympiáda – sportovní hry, učíme se dodržovat pravidla při hrách a soutěžích

Celoroční hra – Záchrana Pohádkové říše

 1. Vyrábíme dárky pro maminky, povídáme si, co pro nás maminky dělají

Sportujeme – opičí dráha, víceboj, překážkové běhy, přetahovačky

Celoroční hra – Rajský ostrov

 1. Představujeme si rozmanitosti jednotlivých ročních období

Vyrábíme pro maminky ke Dni matek, povídáme si o rodině

 

ČERVEN

 1. Den dětí

Hon za pokladem

 1. Týden ke Dni dětí – zábavné hry a soutěže, šipkovaná

Léto v pohybu – míče, švihadla, obruče, lano

Celoroční hra – Záchrana Pohádkové říše

 1. Slavíme Den dětí

Povídáme si o letních sportech, o nebezpečí a nástrahách, pitný režim

Celoroční hra – Ostrov pokladů

 1. První pomoc – co je to? Modelové situace – jak zavolat o pomoc apod.

Den dětí – soutěže, šipkovaná s překvapením