Přejít k hlavnímu obsahu

Plán akcí 2023/2024

Kategorie

ROČNÍ PLÁN AKCÍ ŠD 2023/2024

Akce a činnosti proběhnou v jednotlivých odděleních ŠD nebo společně ( I. odd. Eva Antony, DiS., II. odd. Bc. Lenka Bartoníčková, III. odd. Jarmila Horáčková,  IV. odd. Mgr. Petra Sirotková DiS., V. odd. Hana Vojtěchová). Žáky čeká řada rozmanitých akcí, činností a výzev. Klademe důraz na podporu zdravých mezilidských vztahů, všestranný rozvoj v klidném a přátelském prostředí. Hodně času trávíme venku v přírodě.

ZÁŘÍ

I.    Vyplouváme – vzhůru na palubu: vzpomínáme na prázdniny, seznamujeme se s plavebními pravidly (školní řád, vnitřní řád družiny…)
Seznamovací hry.

II.    Seznamujeme se s kamarády a s pravidly v ŠD. Malujeme na chodník.
Procházíme se po okolí školy, hrajeme hry na hřišti, honičky, komunikativní hry.

III.    Vypravujeme si a kreslíme zážitky z prázdnin, učíme se hrát nové hry.
Povídáme si o bezpečné cestě do školy a zpět.

IV.    Vzpomínáme na prázdniny s pomocí prázdninového deníku.
Výzva – ukaž, co umíš s míčem.

V.    21 letních aktivit – vzpomínáme na prázdniny.
Bezpečně do školy, dopravní prostředky, bezpečná jízda na kole.
Den naruby.


ŘÍJEN

I.    Plavba podzimem: sbíráme přírodniny a vyrábíme z nich; poznáváme svoje město; poznáváme houby – stezka hub.
Halloween.

II.    Sbíráme přírodniny pro výrobu koláží, podzimních výrobků a skřítků.
Pořádáme kaštanovou olympiádu.
Čarujeme a kouzlíme.

III.    Vyrábíme skřítky z přírodnin.
Halloween - povídáme si o tomto svátku, dlabeme dýně.

IV.    Pracujeme s dýněmi – malujeme, vaříme…
Výzva: sběr kaštanů pro Lesy ČR.

V.    Harmonika – hry pro rozvoj vztahů a komunikace.
Náramky přátelství (průběžně po celý školní rok).
Podzimní dílna,  šnečí ulity, Haloween.
Den naruby.

LISTOPAD

I.    Pozorujeme proměny přírody – ukládání ke spánku.
Týden přátelství – tajný přítel, vyrábíme dárečky pro svého kamaráda. Rozvoj slovní zásoby – didaktické hry.

II.    Relaxujeme při hudbě, četbě, poslechu našich oblíbených písniček.
Cvičíme a protahujeme se na hudbu.
Soutěžíme s dráčkem Mráčkem.

III.    Povídáme si o tom, jak pečovat o své zdraví. Co dělat, když jsme nemocní.
Vyrábíme Mikuláše, čerty a anděly.

IV.    Jak bezpečně jezdit na kole. Připomínáme si povinnou výbavu kola.
Mikulášská a čertí dílna.
Výzva: vytvoř mandalu z přírodnin.

V.    Roční období, jak se příroda mění.
Mikulášská a čertí dílna.
Den naruby.


PROSINEC

I.    Čertí škola, vyrábíme výrobky s vánoční tematikou, vánoční tradice.
Těšíme se na Ježíška.

II.    Vyhlížíme čertíka a plníme jeho úkoly.
Tvoříme vánoční přáníčka, jmenovky, dárečky, ozdoby.
Zjišťujeme zajímavosti o vánočním cukroví. Společně připravujeme pečené i nepečené cuk-roví.

III.    Vypravujeme si o Vánocích, o zvycích, o tradicích.
Vyrábíme přáníčka a jednoduché dárky.

IV.    Vánoční posezení.
Výzva: upeč cukroví nebo ozdob perníčky.

V.    Výtvarná dílna – adventní čas a Vánoce.
Vánoční posezení.
Den naruby.


LEDEN

I.    Vplouváme do nového roku: provádíme pokusy se sněhem, vyrábíme ledové ozdoby pro ptáčky.
Soutěž o nejvyšší sněhovou věž.

II.    Malujeme do sněhu, vyšlapáváme jednoduché obrázky.
Vypravujeme si o oblíbených pohádkách, kino v ŠD.
Hrajeme si na indiány, tvorba čelenek.
III.    Připravujeme krmítka a dobroty pro lesní zvířátka a ptáky.
Upevňujeme mezilidské vztahy - rodina, vrstevníci, společnost.

IV.    Učíme se dopravní značky.
Výzva: namaluj obrázek do sněhu, postav stavbu ze sněhu.
V.    Modrobílý den.
Sněhová galerie – vytváříme sochy ze sněhu, obrazy ve sněhu.
Den naruby.


ÚNOR

I.    Učíme se základům programování – robotické včelky Bee-Bot.
Tvorba obrázků ze sněhu, čteme si pohádky z cizích zemí, hrajeme deskové hry.

II.    Na vycházkách zdokonalujeme a procvičujeme chování na chodníku, na silnici.
Provozujeme zimní sporty a hry na sněhu.
Vyrábíme masky na karneval.
III.    Představujeme si různá povolání, čím chci být, až vyrostu.
Čteme pohádky, hrajeme divadlo.

IV.    Vyrábíme karnevalové masky.
Výzva: vyrob stavbu ze sněhu.
V.    Poraď si v každé situaci, kouzelná slovíčka.
Relaxujeme při zimních hrách.
Den naruby.


BŘEZEN

I.    Hurá, je tady jaro: sledujeme proměny přírody po zimě, poznáváme první jarní květiny, hádanky, kvízy.
Vyrábíme výrobky s velikonoční tematikou.

II.    Poznáváme na procházkách změny po zimě, jaro je tu!
Zkoušíme jazykolamy, hádanky a bludiště.
Máme šikovné ručičky – Velikonoce.
III.    Seznamujeme se s tradicemi Velikonoc.
Vyrábíme velikonoční výzdobu, malujeme kraslice.

IV.    Velikonoční dílna – vyrábíme, malujeme vajíčka.
Výzva: sestav si svůj zdravý jídelníček.
V.    Výtvarná dílna – Velikonoce, jaro.
Měřidla času, určování času, odhad času.
Den naruby.


DUBEN

I.    Apríl ve družině.
Den Země – besedujeme o tom, jak chráníme přírodu, o třídění odpadu, kreativně tvoříme ze zažehlovacích korálků, vytváříme domečky z přírodnin.
II.    Jejda, pozor, čarodějnice už letí.
Pomáháme při úklidu svého bydliště, okolí školy a družiny.
Vyprávíme si o slušném chování v kině, v divadle, na koncertě, hrajeme scénky.

III.    Slavíme mezinárodní den Země - Les není smetiště.
Soutěžíme v luštění křížovek.

IV.    Den Země – chránit přírodu má smysl!
Výzva: splň čarodějné úkoly.

V.    Dary lesa – hra s tajenkou.
Náramky přátelství.
Den naruby.


KVĚTEN

I.    Den matek – vyrábíme dárečky pro naše maminky, besedujeme o tom, jak doma pomáháme.
Pantomima domácí práce.

II.    Učíme se turistické značky, besedujeme o tom, jak člověk škodí nebo prospívá lesu.
Vyrábíme drobné dárečky pro maminky.
Malujeme na kamínky.

III.    Besedujeme o tom, co pro nás naše maminky znamenají, co vše pro nás dělají.
Malujeme na chodník "JARO".

IV.    Moje maminka – povídáme si o ní, vytváříme dárečky ke Dni matek.
Výzva: zkus namalovat plánek cesty domů.
V.    Výtvarná dílna – vytváříme dárečky pro maminky ke Dni matek.
Rébusový týden.
Den naruby.


ČERVEN

I.    Doplouváme do přístavu: těšíme se na prázdniny.
Šipkovaná, soutěže.

II.    Slavíme společně Den dětí.
Vyrábíme vlastní bubliny a bublifuky.
Soutěžíme v netradičních disciplínách.

III.    Mezinárodní den dětí - soutěžíme v netradičních disciplínách
Povídáme si o letních sportech a bezpečnosti při nich.

IV.    Slavíme Den dětí – hry a soutěže.
Výzva: vyrob si svůj zmrzlinový pohár.

V.    Týden ke Dni dětí – štafetové hry, přátelské turnaje.
Hledáme poklad.
Den naruby – ukončení celoročního projektu.