Přejít k hlavnímu obsahu

Plán akcí MŠ 2023/2024

Kategorie

Plán akcí MŠ 2023/2024

Září

 • Celoroční projekt – Lidové tradice
 • Odpolední setkání s rodiči
 • Celodenní putování EVVO – rybník, les (Dobrá Voda, Hořice)
 • Divadlo MŠ, návštěva knihovny
 • Cesty lesem na Doubravu
 • Lidové tradice :  Posvícení, sv. Václav
 • Zahájení sportovních aktivit: Florbal, sportování v tělocvičně
 • Chovatelská výstava zvířátek

Říjen

 • Duhová medicína - muzikohraní s Laďkou
 • Drakiáda pro děti a rodiče
 • Evvo vycházky do lesa – zkoumání/bádání říše „houby“
 • Houbový bál
 • Návštěva Městského muzea
 • Společná hra se ZŠ – „Znáte hořické sochy“
 • Kreslení v plenéru - sochy

Listopad

 • Duhová medicína - muzikohraní s Laďkou
 • Divadlo MŠ, Divadlo KD Koruna
 • Putování po stopách sv. Martina
 • Svatomartinská slavnost v MŠ
 • Exkurze: „výroba trubiček“

Prosinec

 • Duhová medicína - muzikohraní s Laďkou
 • Adventní čas v MŠ
 • Vánoční zastavení v kostele ve spolupráci se ZŠ
 • Waldorfské andělské světlo
 • Návštěva muzea vánočních ozdob – Dvůr Králové
 • Předvánoční návštěva pošty

Leden

 • Cesta Tří králů
 • Sněhohrátky
 • Duhová medicína - muzikohraní s Laďkou
 • Návštěva Klicperova divadla HK – setkání s herci
 • Návštěva ZŠ

 

Únor

 • Duhová medicína - muzikohraní s Laďkou
 • Výpravy ke krmelci
 • Divadélko ZŠ
 • Návštěva divadla DRAK Hk
 • Lidové tradice – masopust v MŠ
 • Zahájení plavecké školičky

 

 

Březen

 • Předškoláci  ve škole – návštěva 1.třídy ZŠ Na Daliborce
 • Duhová medicína - muzikohraní s Laďkou
 • Vítání jara – lidové tradice, vynášení Morany, Velikonoce
 • Exkurze v pivovaru „Jungberg“.
 • Beseda v knihovně
 • Projektový týden - Plastopůst

Duben

 • Lidové tradice – sv. Jiří, Jan Žižka, Filipojakubská noc
 • Bitva na Gothardě – akce pro rodiny
 • Návštěva muzea motorek
 • Duhová medicína - muzikohraní s Laďkou
 • EVVO – den Země

Květen

 • Duhová medicína - muzikohraní s Laďkou
 • Exkurze u hasičů
 • Výlet k soutoku Labe a Orlice, vodní elektrárna Hučák
 • Celodenní výlet k rybníku (Dobrá Voda)
 • Celodenní výlet pro celou MŠ – Obora/lesy HK
 • Den rodiny – areál „Zahrada“ (akce s rodiči a dětmi)

Červen

 • Indiánské léto v Miletíně – víkendová akce pro rodiny
 • Loučení s předškoláky
 • Lidové tradice – svatojánská noc
 • Celoškolkový výlet do Hradeckých lesů