Podrobnosti k zápisu do 1. tříd

Datum konání akce

Od září 2019 otevíráme 1 - 2 první třídy o počtu max. 50 žáků (25 + 25),

vzhledem k nižšímu počtu dětí v MŠ dokážeme přijmout všechny zájemce

 

Podmínky přijetí:
1. Do ZŠ a MŠ Na Daliborce, Hořice se přednostně přijímají děti s místem trvalého pobytu v Hořicích ve školském obvodu Základní školy a mateřské školy Na Daliborce, Hořice.

2. Do ZŠ a MŠ Na Daliborce, Hořice se dále přijímají děti

s místem trvalého pobytu v Hořicích z jiného školského obvodu, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy a mateřské školy Na Daliborce, Hořice.

3. Do ZŠ a MŠ Na Daliborce, Hořice se dále přijímají děti

s místem trvalého pobytu v Hořicích z jiného školského obvodu.

4. Do ZŠ a MŠ Na Daliborce, Hořice se dále přijímají děti

s místem trvalého pobytu mimo Hořice, jejichž sourozenec je již žákem Základní školy a mateřské školy Na Daliborce, Hořice.

5. Do ZŠ a MŠ Na Daliborce, Hořice se dále přijímají děti

s místem trvalého pobytu mimo Hořice.

 

Průběh zápisu:

Cílem je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat. Kromě motivace dítěte pro školní docházku, dochází také k orientačnímu posouzení jeho školní připravenosti.

V rámci neformálních aktivit (např. rozhovor, hra, připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte, prohlídka školy) s dítětem pak pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. Při zápisu není dítě podrobováno diagnostickému testování, neboť to je plně v kompetenci školských poradenských zařízení, odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Pro organizaci zápisu je vyhláškou o základním vzdělávání stanoveno, že rozhovor pedagogického pracovníka s dítětem trvá nejvýše 20 minut.

 

Součástí zápisu je i Desatero pro rodiče předškolního věku (uvedeno na nástěnce). Tento materiál nabízí zákonným zástupcům dětí předškolního věku v přehledné podobě základní informace o tom, co by mělo jejich dítě zvládnout před vstupem do základní školy.

 

Vložil/aJan Sezima – 23. duben 2019