Pomáháme v boji s koronavirem

Datum konání akce

V Královéhradeckém kraji je 32 školských zařízení, která se starají o děti zdravotníků, záchranářů a dalších v první linii boje s koronavirem.

Jednou z určených škol je od středy 14.10. i Základní škola a Mateřská škola Na Daliborce, Hořice. Služba funguje každý den od 7 do 15:30 hodin a zatím o ni projevilo zájem 7 rodičů nejen z Hořic, ale i z Lázní Bělohrad a Miletína.

Služba není pouhým hlídáním, ale s dětmi se připravujeme na jejich online hodiny a mají možnost se jich na dálku ve svých školách účastnit. Procvičujeme učivo a po obědě ve školní jídelně se vracíme do školy, kde děti rozvíjejí jejich znalosti a dovednosti s jednou z našich asistentek nebo vychovatelek školní družiny.

Požadavky na péči o děti ve věku od 3 do 10 let předávají odboru školství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zaměstnavatelé souhrnně za zaměstnance:

bezpečnostních sborů;

obecní policie;

poskytovatelů zdravotních služeb a orgánů ochrany veřejného zdraví;

příslušníci ozbrojených sil;

zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle

zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech

podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách;

sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č.

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí;

zaměstnanci určené školy nebo školského zařízení;

Zaměstnavatelé ze správních obvodů ostatních ORP v Královéhradeckém kraji předávají požadavky Mgr. Svatavě Odlové, sodlova@kr-kralovehradecky.cz , 736 521 855.

Požadavky předávejte ve vyplněné tabulce viz

http://www.kr-kralovehradecky.cz/cz/krajsky-urad/krizove-rizeni/koronav…

Vložil/aJan Sezima – 17. říjen 2020