Praktické činnosti v DDM

Datum konání akce

Novinkou letošního školního roku je úzká spolupráce s DDM v Hořicích v hodinách praktických činností. Žáci si v rámci volitelného předmětu zkusí práci s kamenem, se dřevem, s plasty a kovy. Manuálně se tak zdokonalí a výstupem navíc budou výrobky, které jim vždy připomenou, jak užitečné může být pracovat rukama :o)

Vložil/aJan Sezima – 18. říjen 2019